Lutter Luther 1

in

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson.

Råd til kvinnene

Veltalenhet hos kvinner er ikke rosverdig. Det sømmer seg bedre at de hakker og stammer. Det kler dem mye bedre.

Bordtaler 4081 (1538)

Det beste bevis for at Gud finnes

Det beste bevis for at det finnes en gud – og det har ofte beveget meg dypt – er det som Cicero viser oss ut fra artenes forplantning: En ku føder alltid en ku, en hest føder alltid en hest osv. Ingen ku føder en hest, ingen hest føder en ku, ingen stilliss blir opphav til en sisik. Derfor må det nødvendigvis finnes noe som styrer allting slik.

Bordtaler 5440 (1542)

Gud vil at forbrytere skal tortureres til døde

Ettersom Gud har gitt loven og vet at ingen holder den, så har han i tillegg innsatt folk til å drive den igjennom med pisken.

Likesom eseldrivere, som uopphørlig må bearbeide eslene med pisken for at de skal lystre, slik må herskerne gjøre med pøbelen. De må drive, slå, kvele, henge, halshugge og radbrekke, for at man skal frykte dem og folket holdes i age.

Preken, 2. februar 1526

Radbrekke: Henrette ved brekking av kroppen rundt et hjul.

Luther finner djevelen i senga!

En gang jeg kom fra morgenmesse, kikket jeg fra cellen min ut i hagen. Da så jeg ei stor, svart sugge løpe omkring i hagen på et sted der ingen av grisene kunne slippe til, og snart forsvant den. Det var djevelen.

Da jeg var på Wartburg ved Eisenach, skjøt han en gang på meg fra ovnskroken med nøtter. Dette var også djevelens verk, derfor kom jeg meg til sengs.

Dette har jeg selv opplevd. Det er sant. Dessuten lå det en gang en hund i sengen min; den tok jeg og kastet ut av vinduet. Den hylte ikke, og da jeg om morgenen spurte oppsynsmannen om det var hunder på slottet, svarte han nei. Så var det djevelen, sa jeg.

Bordtaler 5358b (1540)


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *