Lutter Luther 12

in

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson.

Dette innlegget hadde jeg i Vårt land onsdag 1. juni:

Luther som feminist?
I en artikkel fredag fremstiller Live Bressendorf Lindseth ikke bare Martin Luthers kone, men Luther selv som feminist! Dette er ikke det inntrykk jeg fikk da jeg lagde boken Luthers lille brune, der jeg gjengir mange av hans mest uhyrlige ord. Som disse, fra skriftet Om det ekteskapelige liv (1522):
«Man ser hvor svake og usunne de ufruktbare kvinner er, mens de som er fruktbare, er sunnere, rensligere og muntrere. Men om de sliter seg ut ved stadige barnefødsler, så spiller det ingen rolle. La dem bare fortsette å føde barn til de dør av det; det er derfor de er her i verden.»

Det er ikke usannsynlig at Luther modererte seg etter at han selv ble gift i 1525. Men hvor mye? I 1531 presterte han å si at «Mennene har bredt bryst og smale hofter, derfor har de også forstand. Kvinnene har smalt bryst og brede hofter og bak; slik viser skaperverket at de skal sitte stille og passe sitt hus. Kvinnene mangler legemsstyrke og åndsevner. Mangelen på styrke gjør ikke noe, fordi mennene forsørger dem. Åndsevner skulle vi ønske de hadde, men vi er nødt til å tåle dem slik de er.»

Det er nesten så man føler med ham og hans drikkebrødre rundt bordet. Han fulgte opp fra prekestolen noen år senere: «Skal hustruen ha den rette ærbødighet og underdanighet, så må den springe ut av kjærlighet, om hun skal innse at mannen er høyere og bedre enn henne. For mannen skal ha styringen og overtaket, som hode og herre i huset. Som Sankt Paulus sier annetsteds: ‘Mannen er Guds bilde og ære. Mannen er ikke til for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.’ Derfor skal det være forskjell, på den måten at mannen vel skal elske kvinnen, men ikke være henne underdanig, mens kvinnen skal ære og frykte mannen i all tukt og engstelse.»

I 1538 var Luther ennå ikke kommet på bedre tanker enn disse: «Veltalenhet hos kvinner er ikke rosverdig. Det sømmer seg bedre at de hakker og stammer. Det kler dem mye bedre.» Tok han noensinne avstand fra slike uttalelser?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *