Lutter Luther 13

in

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson.

Jeg har for tiden gående en debatt i Vårt land med Live Bressendorf Lindseth om Luthers kvinnesyn. Hun har skrevet en biografi om Luthers kone, og hadde 27.5 en artikkel med tittelen «Bleieskiftarbeideren Martin Luther». Jeg fikk 1.6 inn et svar som jeg gjenga i denne spalten forrige gang. Hun svarte i avisen 7.6, men hennes artikler kan vi dessverre ikke gjengi pga. copyright. Her følger mitt svar, som sto på trykk 10. 6. Det blir spennende å se om hun eller andre tar til motmæle; da får jeg forhåpentlig sjansen til å skrive mer om Luthers ansvar for hekseprosessene. Dette har så vidt jeg vet aldri vært nevnt i norske media av andre enn undertegnede. 

Ronnie Johanson

Heksejegeren Martin Luther.

Live Bressendorf Lindseth skriver: «Ronnie Johansen (sic) har respondert på min artikkel i Vårt Land med fire lite flatterende sitater fra Luther, fordi han mener jeg fremstilte Luther som feminist (…) ingen av dem motbeviser at Luther endret sitt kvinnesyn med årene.»

Jeg har ikke prøvd å motbevise at Luther endret kvinnesyn, men skrev at «Det er ikke usannsynlig at Luther modererte seg etter at han selv ble gift i 1525. Men hvor mye?» Jeg er glad for at Lindseth nå presiserer som følger: «det (vil) være å dra det lenger enn langt å kalle Luther en feminist eller en forkjemper for kvinners likestilling.»

Lindseth siterer videre Luthers forelesninger om Genesis fra tiden 1535 til 1545, for å vise «at den eldre Luther ikke bare endret kvinnesyn, men også synet på Eva …» Da kan det passe med et par sitater til fra disse forelesningene: «Hvis kvinnen ikke var blitt forført av slangen til å synde, så ville hun i ett og alt vært Adams like. Det at hun nå må være underordnet mannen, er en straff som er pålagt henne etter syndefallet og på grunn av denne synden. (…) Kvinnene trenges til husstell, men beklageligvis er kvinnen nødvendig også som hjelpemiddel mot synd … Som Sankt Paulus sier: For å unngå hor skal enhver mann ha en hustru.»

En sak som nesten aldri nevnes, er Luthers hovedansvar for hekseprosessene der titusener av kvinner ble torturert og brent. Vanviddet startet hundre år før hans tid, men bålene blusset opp for alvor først etter at Luther utvidet heksebegreper drastisk. Etter dette ble lovene endret til å omfatte også “signekjerringer” som ikke hadde gjort skadeverk, men bare hadde prøvd å hjelpe sine medmennesker ved help av hvit magi. Til dette måtte de ha fått hjelp av djevelen, mente Luther. Som til og med kunne se på kvinner om de var hekser!

Jeg stilte følgende spørsmål til Lindseth: Tok Luther noensinne avstand fra sine uhyrlige uttalelser om kvinner? Hun svarte ikke på dette.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *