Lutter Luther 4

in

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson.

Beklagelig

Kvinnene mangler legemsstyrke og åndsevner. Mangelen på styrke gjør ikke noe, fordi mennene forsørger dem. Åndsevner skulle vi ønske de hadde, men vi er nødt til å tåle dem slik de er.

Bordtaler 3 (1531)

Straff som fortjent

Med sin allmakt kunne Gud ha straffet ulydige barn på annen måte, men han bruker de myndigheter han har innsatt, nemlig øvrigheten. Faren bør derfor forbli far. Hvis han mister sin autoritet, tar myndighetene over. Hvis heller ikke de kan utøve disiplin, tar djevelen deres plass. Derfor det sant, det ordtaket som sier: Djevelen oppdrar den som far og mor må gi opp.

Her kan det reises en innvending: Siden faren ikke har lov til drepe barnet sitt, har ikke myndighetene det heller. Til dette svarer jeg: Øvrigheten er foreldrenes tjener, og foreldrenes samtykke er Guds samtykke, han som befaler at en ulydig sønn skal drepes. Budet er helt klart hos Moses. Gud befaler at et slikt barn skal drepes, selv om faren måtte være imot det.

Bordtaler 415 (1532)
Moses: Se 5.Mos. 21,18-21 (Gjengitt i Ukens bibelord 17)

Slaveri er helt i orden

Før i tiden kunne mennesker kjøpes, som okser eller sauer. Gud opphever ikke loven han ga om dette i 2. Mosebok, han stadfester den. En fattig mann måtte dengang selge sine døtre eller sønner, som hos evangelisten Matteus, der en herre som ville ha oppgjør av drengen sin, befalte ham å selge kone og barn for å kunne betale. Dette var skikk og bruk før i tiden, og slikt er ikke til hinder for det kristelige liv. (…)

Livegenskapen strider ikke mot kristendommens vesen, og den som sier det, lyver. Men den kristne frihet forløser sjelene, og Kristus er innstifter av en åndelig frihet som ikke kan sees. Det ytre lar Gud passere, og legger ikke så stor vekt på det.

Preken, 21. mai 1525


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *