Lutter Luther 8

in

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson.

Luther innså at troen er fornuftsstridig. Derfor sluttet han aldri å advare mot å bruke fornuft i trosspørsmål. Han kalte fornuften «den gamle heksa» «djevelens brud» og ”djevelens hore” . Dette var et hovedtema for hans siste preken i hjembyen:

Kjønnsdrift og fornuft er grove synder

Åger, drukkenskap, ekteskapsbrudd, mord, drap ─ at dette er synder, forstår man lett. Men djevelens brud, fornuften, den vakre skjøgen, kommer og vil være klok. (…) Hun er djevelens verste hore. (…)

Kjønnsdriften er en grov synd som enhver er skyldig i. Den som ikke følger Guds formaning og motstår djevelens fristelser, får ingen tilgivelse. Og det jeg har sagt om kjønnsdriften, som er en grov synd, gjelder også fornuften. For den skjender og krenker Gud i åndelige spørsmål, og fører ofte til et grueligere horeri enn en hore gjør. (…)

På samme måte som en ung mann må verge seg mot den onde lyst, slik er fornuften av art og natur en skadelig hore. Men den kommer ikke til å skade meg om jeg bare strider mot den. (…) Jeg skal holde meg til min barnetro, så jeg kan verge meg mot fornuften når gjendøperne spotter: Dåpen er bare vann; hva kan vann utrette? (…) Hør, du skabbete, spedalske hore, du hellige fornuft. Det står skrevet: «Hør den som sier ‘gå ut og døp alle hedninger’ og ‘den som tror og blir døpt’ «. Det er ikke bare vann, det er dåpen som blir gitt i den hellige trefoldighets navn. Se derfor til at du holder fornuften i tømme og ikke følger dens besnærende tanker, men kast dritt i ansiktet på den så den blir deg motbydelig! (…)

Pakk deg vekk, du forbannede hore med ditt hovmod! Vil du være herre over troen, som sier at i Herrens nattverd er hans blod og legeme virkelig til stede? Og likeledes at dåpen ikke bare er vann, men Gud Faders vann, Guds Sønns vann, Gud Den Hellige Ånds vann? Denne tro må fornuften underordne seg og lystre.

Fra den siste preken Luther holdt i Wittenberg, 17. januar 1546.

Fornuften må utryddes. Men …

I 1537 sa Luther en preken:
Fornuften er direkte i strid med troen. Derfor må man la fornuften fare; hos de troende må den være død og begravet. Gjendøperne, derimot, gjør fornuften til et troens lys. De mener at fornuften bør lyse for troen og lede den på rett vei. Min mening er at den lyser som dritt i en lampe. (…) Hos alle som tror på Kristus må fornuften drepes, ellers har troen ingen plass hos dem. For fornuften kjemper mot troen.

I samme (!) preken sa han at:
Den som har en smule fornuft, innser at gjendøperne er helt og holdent besatt av djevelen.

Kildehenvisninger:
Se «Luthers lille brune» 2004 s.72; 2006 s.63


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *