Arnulf Øverland: Religionskritiske dikt

in ,

I Ronnie Johansons antologi «Opprør –
Religionskritikk i norsk lyrikk
«
finnes syv dikt av Øverland, og henvising til seks
andre. Boken ligger på Nasjonalbibliotekets
nettsider. Vi siterer noen strofer fra tre av dem:

Et barn er født i Betlehem,
og barn er der født i alle hjem,
og mange av dem har funnet fred
på et rettersted.
(…)
Jeg sier til jer som har slavet og blødt:
Eder er ingen frelser født!
Jeg sier det atter til tøs og trell:
Frels eder selv!

Fra diktet Riket er ditt! (1927)

Vi løi! Vi alle løi, vi skrek i kor:
Det er en hellig ting å være mor!
Men kjærligheten kalte vi for hor!

(…)

Gi blanke fanden i moralske skrifter,
det sunne menneske har sunne drifter!
Gi død og djevel i moralske fedre,
for vi var feigere, men ikke bedre!

Nei, vi var fromme, og den frommes lønn
er ynk og anger og er bot og bønn,
og menighetens milde tyranni.
Vær uredd, lille pike! Gjør dig fri!

Fra det lange diktet
Til den unge pike ved sosialistisk konfirmasjon.
Våre utdrag er en blanding av originalversjonen
fra 1937 (trykt i Opprør) og den som ble trykt i
Ord i alvor, 1959 .

Der er ingen engler i luften
med vinger og hvite klær !
Der er ingen gud som ser dig
og som har småbarn kjær!

Der er ingen frelser som frir dig
fra dine sorger og plager!
Dem får du bære på egen rygg
og alle dine dager!

Der er ingen himmel med harpespill
og andet tidsfordriv!
Du lever ikke, når du er død!
Du har ett eneste liv!

(…)
Hemmeligheten er enkel,
bare du vil forstå:
Alt hvad du virkelig under de andre,
det skal du få!

Fra det lange diktet
Tale til de unge ved sosialistisk konfirmasjon
(1937). I bokform er diktet bare trykt i Opprør.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *