Svovel, honning og treenighet

Av Grete Ullestad.
Grete Ullestad sitter i redaksjonen.

holy-trinity-action-squad
Treenigheten – steingammelt konsept som kan inspirere enkelte, men kommer neppe i 3D med det første.

Dom, frelse, straff, fortapelse/helvete blir kirkens teologer
aldri ferdig med. Naturlig nok, ettersom dette (mytologiske)
forestillingskomplekset har opphav i den guddommeliggjorte Jesu
lære og forkynnelse.[1] Presteskapet strever hardt med å
«humanisere» denne morbide lære, som om det skulle være mulig!

Er det ikke på tide at Bispemøtet i DnK skjærer gjennom og avgir
en offentlig (samlet) erklæring om saken (slik de for kort tid
siden gjorde det i abortsaken)? Biskopene har som en hovedoppgave
å sørge for at folkekirkeprestene forkynner RETT TRO og RETT LÆRE
(og rett sakramentforvaltning).

Den eneveldige biskop Sommerfeldt (i Borg bispedømme) refset og
formanet[2] pastor Alv Magnus «svovelpreken», men vi vet ikke om
biskop Sommerfeldt snakket ut fra en subjektiv posisjon, eller på
vegne av hele Bispekollegiet. Jeg minner om at Sommerfeldt har
ytret ønske om en «erkebiskop» i Den norske kirke.[3] Det kan
tyde på en autoritær eller totalitær lengsel hos biskopen i Borg.

En dom uten lov og rett

At Jesus Kristus, Faderens enbårne Sønn og unnfanget ved Den
Hellige Ånd, skal komme igjen for å dømme levende og døde, det
uttaler DnKs menigheter hver eneste søndag i den apostoliske
bekjennelse[4] fra oldkirkens tid. Hvorfra skal han komme? Jo,
fra «den allmektige Faders høyre hånd».

En straffejustis uten Lov og Rett, med skjebnesvangre
konsekvenser for vårt evige liv, må vel sies å være verdens
skumleste straffejustis?

Det finnes mange teologiske debattinnlegg[5] som viser forvirring
og ubehjelpelighet i dette helt vitale spørsmålet for Kirken.
Dagens folkekirketeologer, og vanligvis også frikirkene, avviser
gjerne forestillingen om «fysisk pine», men ikke Dommen! Det skal
skje en utsortering og utvelgelse – Dommen – men på hvilket
grunnlag? Her spriker det i mange retninger og teologiske
teorier.

Hva er pave Frans og Den katolske kirkes offisielle syn – som
verdens største kirkesamfunn? Forøvrig er Dantes «Inferno», med
tortur av Muhammed[6], kommet i norsk ny-oversettelse i 2019 – av
en luthersk teolog.

Helveteslæren og Jesus

Den tidligere megakirkepastoren Rob Bell, invitert til
Olavsfesten i Trondheim i 2019, har med sitt oppgjør med helvete
sendt «sjokkbølger gjennom det kristne USA». Men han sendte ingen
sjokkbølger gjennom Vårt Land, DnK eller Olavsfesten i Trondheim.
En underlig kommentar på Verdidebatt: «Jeg tror ironien sitter
løst i de fleste kristne miljøer når det blir snakk om et evig
brennende fysisk helvete. Det er ytterst få som tar dette
torturkammer på alvor».

Dessverre, Jesu «brennende helvete» var uten ironi – han tok
torturkammeret på det største alvor.[1] Slik den kristne Kirke
gjorde det i de påfølgende årtusener, og inn i nyere tid.[7,8]
Rob Bell er derfor ingen «kjetter», som Vårt Land vil ha det til.
Han er en rørete, forvirret predikant, som har fått visse etiske
anfektelser ved Jesu helveteslære.

Avisen Vårt land har heller ikke beveget seg lenger enn til dette
spørsmål: «Vil virkelig en god og kjærlig Gud dømme mennesker til
evig fortapelse?». Ja, sier Jesus klart og tydelig, mens Vårt
land sender ut svært utydelige, ambivalente signaler. Verken
opplysningstanken, etisk følsomhet eller historisk-kritisk
forskning har opplagt nådd inn til redaksjonens presteskap. Det
skyldes at Herrens ord og Kirkefedrenes ord («Skrift og
Bekjennelse») står som urokkelige, evige «Sannheter», i dag som
for mer enn 1700 år siden.[9]

Jeg minner om at kjetterne ble brent på bålet, av Rob Bells
religion og kirke. Den lettsindige, flåsete og ironiske omgang
med talløse ulykkelige menneskeskjebner og voldshistoriens
realiteter er vond å lese. De millioner forfulgte, torturerte og
døde blir regelrett hånet.

Treenighetens 3-skaller

Rob Bell fascineres ikke overraskende av den kirkelige
Treenigheten, som i modernisert form omformes slik: «Jeg
tiltrekkes veldig av ideen om at universet grunnleggende er
relasjonelt. Medlemmene av treenigheten kretser rundt hverandre i
i kjærlighet og tjeneste, og vi mennesker inviteres til å kretse
rundt hverandre på samme måte».

Hvor kommer idéen om treenigheten fra? Hvordan kan 1 gud være 3
guder? Treenigheten ble lansert av den kristne teologiens første
«3-skalle», Tertullian. Han visste at det i følge Skriftene var
en klar forskjell mellom Faderen og Sønnen. Etter at han hadde
sitert 1. Korinter 15:27-28 [10], sa han: «Han som la (alt) under
seg, og Ham som alt dette ble underlagt – må nødvendigvis være to
forskjellige personer». Tertullian rettet oppmerksomheten mot
Jesu egne ord: «Faderen er større enn jeg.» Og så laget
Tertullian sin egen historie om «tre personer i en substans».[11]

Hvordan kunne Tertullian komme på teorien om «ett vesen i tre
personer»? Svaret har å gjøre med ett av flere paradokser i
forbindelse med denne mannen — hans syn på filosofi. Tertullian
omtalte filosofi som «menneskers og demoners ‘lærdommer’». Han
kritiserte åpent at noen brukte filosofi til støtte for de
kristne sannheter. «Bort med alle forsøk på å lage en kristendom
som er tilflekket av stoiske, platoniske og dialektiske
forestillinger,» sa han. Men når filosofien stemte overens med
Tertullians egne ideer, gjorde han likevel selv utstrakt bruk av
«verdslig filosofi».

De første ordene i kirkefader Tertullians skrift, Adversus
Praxean (Mot Praxeas), lyder: «Djevelen har på mange måter
konkurrert med sannheten og motstått den. Noen ganger har hans
mål vært å utrydde sannheten ved å forsvare den.» Vi vet ikke så
mye om mannen Praxeas som omtales i og er motiv for dette
skriftet, men Tertullian sier seg uenig med det Praxeas hevdet om
Gud og Kristus. Tertullian betraktet Praxeas som et redskap for
Satan som i det skjulte prøvde å «forderve kristendommen».

Kirkefedre og teologer før og nå er monomant opptatt av å
beskytte sitt plettfrie omdømme. Når Jesus-idolatriet og
Paradis-lengselen («ny-skapelse») idag tilsynelatende har kvittet
seg med den morbide helvetestrusselen, gjenstår kanskje bare en
romantisk forestilling om en stor, altomfattende Harmoni, hvor vi
alle føyelig har underlagt oss den kristne Himmelhersker. Kirkens
«Gud» – Kristus – skal bli alt, i alt og alle. Honning, melk, og
Kristus, som en ny treenighet. Vi skal alle bli frelst, får vi
høre – som om dét skulle være en forlokkende tanke![12]

Kilder og referanser:

1] Ronnie Johanson: Jesus – bibelens eneste helvetesprofet
https://religionskritikk.no/nettmagasin/ukens-bibelord-nr-4/

[2] Atle Sommerfeldt: Alv Magnus har ikke mandat til å bestemme
hvem som er ugress
https://www.dagen.no/meninger/debatt/2019-03-27/Alv-Magnus-har-ikke-mandat-til-å-bestemme-hvem-som-er-ugress-735495.html

[3] Bisp vil ha erkebiskop
https://www.vl.no/nyhet/bisp-vil-ha-erkebiskop-1.955503

[4] https://no.wikipedia.org/wiki/Den_apostoliske_trosbekjennelse

[5] Se f eks disse:
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pLXn41/Vi-har-en-kirke-som-ikke-taler-alvoret-i-Bibelens-budskap–Espen-Ottosen
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2GKgkv/Trosodeleggende-forkynnelse–Christine-Aarflot
https://www.dagen.no/meninger/debatt/2019-09-24/Frykt-straff-og-fullkommen-kjærlighet-799880.html
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/awLbd4/helvete-er-laast-fra-innsiden

.

[6] Grete Ullestad: Jesus og Muhammed – Betent religionsstrid
https://religionskritikk.no/nettmagasin/jesus-og-muhammed-betent-religionsstrid/

[7] Arnulf Øverland: Kristendommen, den tiende landeplage
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristendommen,_den_tiende_landeplage

[8] Andreas Edwien: Helvetesstriden i 1950-årene
https://religionskritikk.no/edwien/helvetesstriden-1950-arene/

[9] En hårdnakket refser av kirken og de kristne dogmer. Hall
Trøan Galaaen intervjuer Andreas Edwien.
https://religionskritikk.no/edwien/intervju-av-hall-troan-galaaen-i-1974/

[10] https://wol.jw.org/no/wol/bc/r3/lp-n/2002365/0/0

[11] Karl Johan Skeidsvoll: Bokanmeldelse – Tertullian på norsk
https://polupoikila.blogspot.com/2012/11/bokanmeldelse-tertullian-pa-norsk.html

[12] Martin Hofmandselv: Johannes 3:16
https://religionskritikk.no/nettmagasin/johannes-316/

Vi anbefaler også:

Andreas Edwien: Dogmet om Jesus
https://religionskritikk.no/edwien/dogmet-om-jesus/

Ronnie Johanson: Jesus – Hva forskningen sier mens Kirken tier
https://religionskritikk.no/nettmagasin/jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier/

Andreas Edwien: Idékampen i det bibelske gudsbilde
https://religionskritikk.no/edwien/idekampen-i-det-bibelske-gudsbildet/

 • Kategori: Gretes hjørne
 • Stikkord: Bell
 • Stikkord: Dom
 • Stikkord: Frelse
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Jesus
 • Stikkord: Tertullian
 • Stikkord: Treenighet

 • Kommentarfelt

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *