Teologiens tåpelighet

in

Av Baron d’Holbach

Baron d’Holbach (1723- 1789), fransk filosof. Bidragsyter til den franske Encyclopedie. Teksten er hentet fra «Bon sens» og gjengitt i boken «Tenk selv». Vemund Blomkvist (red). Humanist forlag, 1989

Teologi er ikke noe annet enn uvitenheten om naturlige årsaker – satt i system. Det er et fag som utelukkende befatter seg med ubegripelige ting. I motsetning til all annen vitenskap omhandler den kun fenomener som ikke kan oppfattes av våre sanser. Hobbes kalte det «mørkets kongerike». I dette rike er loven satt på hodet, lys er blitt mørke, beviser anses som tvilsomme eller falske, umuligheter blir troverdige, fornuften blir en svikefull veileder og sunt vett blir galskap. Denne vitenskap kalles teologi og er en konstant fornærmelse mot menneskets fornuft.

Kreves det mer enn alminnelig sunn fornuft for å skjønne at et vesen uforenlig med erfaringenes klare fakta, som vi ikke kan ytre et ord om uten å vikle oss inn i selvmotsigelser som i stedet for å forklare universets mysterier bare skaper enda mer forvirring, som mennesker i hundrevis av år har henvendt seg til for å få slutt på sine lidelser; kreves det, sier jeg, noe mer enn alminnelig sunn fornuft for å skjønne at dette vesen er en ide uten rot i virkeligheten?

Mer trengs heller ikke for å se dumheten og galskapen i at menneskene hater og plager hverandre på grunn av uforståelige trosspørsmål. Kort sagt, viser ikke alt dette at en høyverdig moral er uforenlig med forestillingen om en slik gud som prestene og fortolkerne i alle land har beskrevet som en lunefull, urettferdig og grusom tyrann. Kan hans påståtte vilje tjene som lov og rettesnor for oss?

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *