Ukens bibelord 14

in

Ved Ronnie Johanson

Avisen Dagen har sist fredag en helside om kommandant Duch, sjefen for Røde Khmers senter Tuol Sleng der mellom 14.000 og 20.000 mennesker ble torturert til døde. Tolv overlevde.

Duch het egentlig Khang Khek Ieu. Han omvendte seg senere fra kommunismen til kristendommen, og døde i fengslet i visshet om at «han var frikjent ved Den himmelske domstol». Ifølge den kristne avisen. Blant det han var frikjent for, var sin egen dom over en gruppe på åtte tenåringer og ni barn. «Knus dem i småbiter» hadde han skrevet til bødlene.

Evangelisk kristendom roser seg ofte av at alle kan få tilgivelse; selv de verste torturister, som vi ser. Det gjelder bare å tro på Jesus. Vi som ikke tror på ham, skal derimot tortureres i all evighet.

Men fullt så grotesk var tross alt ikke hans lære. Han forkynte riktignok evig pine, men ville neppe ha frikjent folk som Duch. La meg sitere fra boken JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier:

Hva mente Jesus måtte til for å bli frelst og få adgang til gudsriket? Faktisk ikke det Kirken hevder: At man må tro på ham som frelser. Denne læren ble til etter korsfestelsen, fordi hans tilhengere trengte å finne en mening med hans lidelse og død. Som Paulus sa i Galaterbrevet: «Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. (…) For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.»1

Men ifølge Markus og Matteus sa Jesus nettopp det Paulus er uenig i. Det er gjerningene, ikke troen som frelser. Hør bare hans skildring av dommedag:2

Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.(…)
Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Som den ledende nytestamentforskeren Bart Ehrman sier: Det er høyst sannsynlig at det var dette som var Jesu lære, fordi det var i strid med urmenighetens lære om frelse. Det er usannsynlig at de ville diktet opp jesusord som ikke stemte med deres lære.

Kilder:
Dagen 4. september 2020
Ronnie Johanson: JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier, 2018 s. 290-91.
Bart Ehrman: How Jesus became God, 2015 s. 108.


1  Galaterbrevet 2; 16, 21.

2  Matteus 16; 27 og 25; 34-46. Se også Markus 10; 17-21.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *