Ukens bibelord 16

Ved Ronnie Johanson

Denne gang har jeg ganske enkelt sakset slutten av min bok Det nyeste testamente, som nettopp kom ut på Religionskritisk Forlag. Bibelordene finnes i fotnotene nedenfor, skrevet med store bokstaver.

Det-Nyeste-Testamente-Ronnie-Johanson

Boken vil sannsynligvis bli møtt med den innvending at jeg har plukket ut de mest ekstreme sekter jeg kunne finne. Det har ganske riktig vært et viktig poeng å trekke frem hva det er mulig for en religion å få sine tilhengere til å tro på. Problemet med religion er imidlertid ikke bare sekter som forkynner nye åpenbaringer fra oven. Det nye testamente er verre enn Det nyeste testamente (1) Ett eksempel får holde. I Norge finnes det et trossamfunn med følgende utrolige lære, som til dels er rent bibelsk, til dels deres tolkning av nytestamentet: (2)

– Selv spedbarn er fulle av ond lyst og begjær (3)

– Udøpte barn kommer til helvetet. (4)

– Udøpte barn vil bli torturert i all evighet, sammen med andre ufrelste. (5)

– For å bli frelst, er det nødvendig å tro på evig pine for dem som ikke blir det. (6) Dvs. også for udøpte barn.

– For et par tusen år siden var guden deres så sint på menneskene at han lot oss ta livet av sønnen sin. Og dermed er han ikke sint lenger (7) – unntatt på oss som syns dette lyder lite troverdig (8) Som straff skal vi pines i all evighet,(9) mens de troende fryder seg. (10)

Gjett hvilket trossamfunn det gjelder! Kanskje du er medlem? Uten å tro på særlig mye av dette, antar jeg.


(1) Og verre enn Det gamle testamente, hvor det ikke finnes noen helveteslære. Jesus er faktisk Bibelens eneste helvetesprofet. Søk på «helvete» eller «helvede» i en nettbibel og sjekk, og les dessuten Matteus 13, der helvetet omtales som «ildovnen». Dette er ingen lignelse, ettersom han bruker ordet i sin egen forklaring av en lignelse.

(2) Uten at jeg vil hevde at dagens medlemmer tror på denne læren. Ikke engang prestene, selv om de har lovt å forkynne i overensstemmelse med bekjennelsen (da de avga presteløfte under ordinasjonen.)

Læren finnes i Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Blant dem er Den augsburgske trosbekjennelse som er felles for lutherske kirker, og Den athanasianske trosbekjennelse som er felles for Den romersk-katolske kirke, Den anglikanske kirke og de evangelisk-lutherske kirker. Eksemplene er hentet fra disse samt fra Jesu ord hos Matteus og Johannes. (At Jesus ikke kan ha sagt noe av det evangelisten Johannes påstår, er en sak for seg.)

Jeg har konfrontert tre norske biskoper med den protestantiske læren om at udøpte barn kommer til helvetet (Ingeborg Midttømme, Per Lønning og Halvor Nordhaug; se min bok JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier, 2018 s. 292). De svarer bare at «Gud kan frelse hvem han vil.» Selvsagt, om han finnes. Men spørsmålet er: Hvem tror Kirken at han vil frelse? Svaret finnes i bekjennelsen. Først i 2019 er det blitt tilløp til debatt om hvorvidt en slik bekjennelse er Kirken verdig.

(3) «Etter Adams fall blir alle mennesker som fødes naturlig, født med synd. Det vil si at de alle fra fødselen av er fulle av ond lyst og begjær (…) Disse medfødte skrøpeligheter og arvesynder er virkelige synder og gjør at de er dømt til Guds evige vrede hvis de ikke blir født på ny gjennom dåpen …» Fra Den augsburgske trosbekjennelse, II. «Å fødes naturlig» vil si å ha en mor som ikke er jomfru.

(4) «… dåp er nødvendig for å bli frelst. (…) De (lutherske kirker) fordømmer gjendøperne, som forkaster barnedåpen og påstår at barna blir frelst selv om de ikke er døpt.» Den augsburgske trosbekjennelse, IX.

(5) «Ved verdens ende skal Kristus komme for å dømme, og han skal vekke opp alle de døde. De troende og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder; men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende.              De (lutherske kirker) fordømmer gjendøperne, som mener at det skal være en ende på straffen for de fordømte mennesker og djevler.» Den augsburgske trosbekjennelse, XVII.

(6) «De som har gjort godt, skal gå til det evige liv, men de som har gjort ondt, skal gå til den evige ild. Den som ikke oppriktig og fast har denne troen, kan ikke bli frelst.» Den athanasianske trosbekjennelse; 39. og 40. sentens.

(7) «… Kristus, sann Gud og sant menneske, født av jomfru Maria, virkelig pint, korsfestet, død og begravet, for at han skulle være et offer og forsone Guds vrede over så vel arvesynden som alle andre synder.» Den augsburgske trosbekjennelse, III.

(8) DEN SOM TROR PÅ HAM, BLIR IKKE DØMT. DEN SOM IKKE TROR, ER ALLEREDE DØMT FORDI HAN IKKE HAR TRODD PÅ GUDS ENBÅRNE SØNNS NAVN. Jesus ifølge Johannes 3; 18. Legg for øvrig merke til at hos Johannes er det tro som frelser, hos Matteus (se nedenfor) er det å ikke gjøre urett. Hvilket ville si å følge Moseloven (bortsett fra på et par punkter som Jesus reviderte.)

(9) GÅ BORT FRA MEG, DERE SOM ER FORBANNET, TIL DEN EVIGE ILD SOM ER GJORT I STAND FOR DJEVELEN OG ENGLENE HANS. Jesus ifølge Matteus 25; 41.

(10) MENNESKESØNNEN SKAL SENDE UT SINE ENGLER, OG DE SKAL SANKE SAMMEN OG TA BORT FRA HANS RIKE ALT SOM FØRER TIL FALL, OG ALLE SOM GJØR URETT. SÅ SKAL DE KASTE DEM I ILDOVNEN, DER DE GRÅTER OG SKJÆRER TENNER. DA SKAL DE RETTFERDIGE SKINNE SOM SOLEN I SIN FARS RIKE. DEN SOM HAR ØRER, HØR! Jesus ifølge Matteus 13; 41-3.

  • Kategori: Ukens Bibelord

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *