Ukens bibelord 18

in

Ved Ronnie Johanson

En del av profetene i Det gamle testamente omtales gjerne som «De små profeter». Blant dem var Jona, som må ha vært blant de aller minste. I hvert fall om vi skal tro det han er mest kjent for:

Herren sendte en stor fisk for å sluke Jona, og Jona var i buken på fisken i tre dager og tre netter. Jona ba til Herren sin Gud fra fiskebuken. (…) Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på tørt land.

Denne historien er gjerne blitt oppfattet som allegorisk, selv av fundamentalister. Men ikke av de aller mest rettroende. Blant dem var William Jennings Bryan, amerikansk kongressmann. Han er kjent for å ha sagt at «Om så Bibelen hadde fortalt at det var Jona som svelget hvalen, ville jeg ha trodd det». (I eldre bibler står det ikke «fisk», men «hval»).

I Norge har salig Bryan nylig fått konkurranse av Vårt Lands skribent Sofie Braut. I en gjestekommentar skriver hun:

For mange er Bibelens bok om Jona rein litteratur, som fascinerer og er interessant på sitt vis, men også kristne stiller seg spørjande når eg hevdar at dette er faktiske hendingar. Sjølv om Jonas bok i motsetnad til allegoriar og fablar både kan tid- og stadfestast og sjølv om Jona ikkje er presentert som ein eventyrskikkelse, men tvert om som ein kompleks person som er nemnt også i andre kjelder. Ja, sjølv om Jesus refererer til ham som ein faktisk person, står innvendingane i kø. (…)

Gud er stor, men ikkje veldig stor likevel. I det ein distanserer seg frå den historiske Jona bør vi likevel tenka på kva følgjer dette får for trua elles. Er det i grunnen lettare å tru, slik truvedkjenninga vår seier, at Jesus «sto opp frå dei døde tredje dagen» enn å tru hendingane Jona-boka skildrar?

Vårt svar er det samme som det Sofie legger opp til: Nei, det er like troverdig. (Dvs. like lite troverdig.) Takk for hjelpen med å påpeke dette, Sofie.

Kilder:
Jona 2; 1-2, 11
Sofie Braut i Vårt Land 17 11 2020

Illustrasjon:
www.toddler-activities-at-home.com
(«The lesson behind this Jonah whale activity is to teach your toddler or preschooler about obedience.»)


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *