Ukens bibelord 20

Ved Ronnie Johanson

Ragnar-Børsheim-illustrasjon
Illustrasjon: Ragnar Børsheim

Bibeltekstene er denne gang hentet fra boken Guds lille brune, 4. ugave 2010. Da førsteutgaven kom i 1988, skrev jeg i forordet:

Aksjonen «Bibelen åpen for alle» ble unnfanget på de kristne organisasjonenes Geilo-møte i januar 1986. Fra møtet kom også en annen viktig melding: Miraklene skulle igjen få sin plass i norsk kristenliv. Og se: Alt neste dag skjedde det første miraklet, idet Det norske Hedningsamfunn meldte seg til bibelaksjonen.

Noe uforklarlig mirakel var dette allikevel ikke. Hedningsamfunnet har alltid lagt stor vekt på å spre kjennskap til Bibelen, særlig Det nye Testamente. Hvor mange er klar over at Jesus er Bibelens eneste helvetesprofet?

Hedningsamfunnet mottok aldri noen bekreftelse av sin påmelding til bibelaksjonen. Her kommer allikevel et bidrag. Det er vårt håp at det vil inspirere til videre lesning av Den heslige Skrift.

Nettmagasinet følger opp og støtter en ny bibelaksjon som IMI-kirken i Stavanger har startet. Denne frikirken vil ha folk til å følge en plan for lesning av hele Bibelen på ett år, og understreker at «alle som vil er veldig velkomne til å være med» i en lesegruppe på Internett. «Fordelen med å bli med i en gruppe er at man kan lese Bibelen sammen med andre. Der kan folk legge ut kommentarer og tanker etter å ha lest det som er dagens tekst» sier pastor Ellingsen. Så gå til Facebooksiden «Bibelen på ett år – 2021» og meld deg på! Det kan bli interessant å diskutere tekster som disse:

Til profeten Hosea uttaler Herren:

«Samaria skal bøte fordi folket der sto imot sin Gud. For sverd skal de falle, deres spedbarn skal bli knust, og deres svangre kvinner skal skjæres opp.»

Videre forteller guden hva han har tenkt å foreta seg med de ugudelige:

«Jeg vil overfalle dem som en binne som er blitt fratatt sine unger, og rive i stykker deres bryst. Jeg vil sluke dem på stedet som en løvinne…

Medlidenhet kjenner jeg ikke til.»

Kilder:
Avisen Dagen, 28. desember 2020
Hosea 13: 8 & 14, 14: 1

  • Kategori: Ukens Bibelord

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *