Ukens bibelord 21

in

Ved Ronnie Johanson

Herrens veier er uransakelige

«Dødelig eksplosjon i Beirut ble veien til frelse» skriver avisen Dagen 11. januar. «4. august drepte en enorm eksplosjon i havnen i Beirut 200 mennesker og etterlot 5000 sårede … Eksplosjonen skjedde i den kristne bydelen … Alt ble rasert.»

Men en kristen pastor, Said Dib, kan berette at hans «Life Center» nå er gjenoppbygd ved hjelp av donasjoner. Muslimer og kristne kom for å få matkasser, og fikk samtidig tilbud om å bli med i en bibelstudiegruppe. To av tre svarte ja. Nå uttaler pastor Dib at «Gud jobber her. Dette er Kirken i misjonsvirksomhet. Dette viser Kristi kjærlighet som er nedfelt i Kirken. Jeg er veldig takknemlig for at Gud forvandlet denne eksplosjonen og denne katastrofen til frelse og til å skape fred.»

Kort oppsummert: Det kan ha vært for å frelse en del muslimer at Gud lot et kjempestort lager av gjødsel eksplodere, slik at en kristen bydel ble rasert, 200 mennesker drept og tusener påført store lidelser. Som Bibelen sier:1

O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier!

1Paulus’ brev til romerne 11; 33. Ofte litt upresist gjengitt som «Herrens veier er uransakelige».


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *