Ukens bibelord 24

in

Ved Ronnie Johanson

Kjernen i Guds saneringsplan

“Gud har svoret at Han aldri vil ødelegge jorden mere for menneskenes skyld. Hele Skriften vitner om at denne kloden skal ødelegges ved ild. Da står det bare én løsning tilbake. – Vi følge Guds saneringsplan. (…) Hvorfor har Gud gitt menneskene muligheten til å røre ved selve kjernen i skaperverket? Ser vi ikke at det er med i Hans plan. – Skal vi så frykte, grue og sørge. Nei, vi skal løfte våre hoder for vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. – 2 Peters brev 3.v.13. (…)

De ødeleggelsene Bibelen så klart forutsier, ville være en umulighet uten å ta atomvåpen i bruk. Det må selv et barn skjønne.”

Ola Sundby i Vårt Land 1983

Et sjeldent klart forsvar for kjernevåpen dette. Glem terrorbalansen; Guds plan er at atomvåpnene skal brukes! Les bare Johannes’ Åpenbaring, slik innsenderen har gjort. Her åpenbarer Jesus hva som skal skje i de siste tider:

Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. (…)
En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset. (…)
En tredjedel av menneskene ble drept av disse tre plagene, av ilden, røyken og svovelen (…)
… og menneskene ble svidd i voldsom hete. (…)
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

Organet som trykket innlegget, er Vårt Land – en avis som i 1958 fant det nødvendig å påpeke på lederplass at Skriften ikke fordømmer bruk av atomvåpen. Og som i 1945 hilste atombomben velkommen med disse triumferende ord øverst på forsiden:

Atombombens virkning helt fantastisk. Hiroshima en død og utslettet by. Antagelig 150.000 dødsofre i byen.”

Ingen sa opp abonnementet.

Kilder:

Vårt Land 4. september 1945, 24. juni 1958, 14. februar 1983 og 29. august 2020

Johannes’ Åpenbaring 1;1, 8;7, 9;18, 16;9, 21; 1.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *