Ukens bibelord 34

in

Ved Ronnie Johanson

Bibelselskapet forfalsker Bibelen

Følgende innlegg ble refusert av fem aviser (VG, Dagsavisen, Klassekampen, Bergens Tidende, Vårt Land) før det ble antatt av den kristne avisen Dagen:

Bibelselskapet skal for første gang få en leder som ikke tilhører Den norske kirke: Øyvind Haraldseid har frikirkelig bakgrunn. Spørsmålet er om han vil sørge for at neste bibeloversettelse blir mer etterrettelig enn dem vi har hatt siden 1978. Her er et eksempel: Ifølge Lukas 14,26 har Jesus sagt at «Om noen kommer til meg og ikke hater far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel.» Dette er hva den greske grunnteksten sier, og det er bred enighet blant forskerne om at Jesus virkelig sa dette. Men Bibelskapets nyeste oversettelse lyder: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel».

Det greske ordet «misei» som Lukas bruker, betyr «hater» og intet annet. Jesus snakket arameisk, og vi vet ikke nøyaktig hvilke ord han brukte. Men det gjør kanskje Bibelselskapet? Hvis ikke, dreier det seg her ikke engang om en tolkning, men rett og slett en forfalskning.

Vi har to uavhengige kilder til Jesu krav om å hate sine nærmeste: I det koptiske Tomasevangeliet som ble oppdaget i 1945, sier han noe av det samme. Bibelselskapet er for øvrig i godt selskap. Den første som prøvde å gjøre Jesus mildere, var faktisk Matteus. Han og Lukas hadde samme kilde: Det tapte Q-evangeliet. Hos Matteus 10,37 heter det: «Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig.»

Kilder:
Dagen 12. august 2022
Bibelen, loc. cit.
Tomas 55, 1-2
JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier, s. 279-80


Kommentarer

Kommentar

 1. Ronnie Johanson avatar
  Ronnie Johanson

  På Dagens nettsider kom det 114 kommentarer. Bare en slapp til i papiravisen, hvor jeg skrev følgende 22.8:

  Sensur av Jesus
  Jeg hevdet 12.8 at Bibelselskapet har forfalsket Lukas 14,26, som egentlig lyder «Om noen kommer til meg og ikke hater far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel.» Siden 1978 har det hett at vi må sette Jesus høyere enn familien. Magne Leirgulen svarer slik: «At Jesus skulle ha forlangt at den som vil følge ham, må hate sin egen familie, den Jesus har ikke jeg lært å kjenne.»
  Det betviler jeg ikke. Dette er et jesusord som aldri blir forkynt, fordi det strider mot det bilde
  som hans første tilhengere ellers tegnet av ham. Men nettopp derfor regner forskerne det som ekte. For hvor sannsynlig er det at evangelistenes kilder skulle ha diktet opp et påbud de umulig kunne følge?
  Her har vi dessuten to uavhengige kilder, og det har vi ikke ofte. I Tomas 55,1 sier Jesus: «Den som ikke hater far og mor, kan ikke være min disippel.» Her strides de lærde, men de eldste delene av Tomasevangeliet regnes av mange som omtrent jevngammelt med Q-evangeliet (som er en antatt felles kilde som Lukas og Matteus bygde på.)
  Så hvordan kunne Jesus si noe sånt? Jeg tror at ordene om hat ikke var rettet til oss alle, men til dem som ville være blant disiplene der og da, og følge ham på hans misjonsreise. Dem ba han jo om å forlate familien sin, og Peter sier: «Hva med oss? Vi har forlatt alt vårt og fulgt deg.» Og Jesus svarer: «Enhver som har forlatt hus eller kone eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, skal få mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv.» (Lukas 18,28-30).
  Jeg venter spent på Bibelselskapets kommentar. Mannen som oversatte Lukas på syttitallet, skal ha forsvart sin endring av Luk.14,26 med at «dette kan ikke ha Jesus ha sagt». Men i så fall har han misforstått sin oppgave. Den var ikke å sensurere Jesus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *