Ukens bibelord 37

in

Ved Ronnie Johanson

Sensur av Jesus!
Lukas 14,26 og 18,28-30

Ifølge Lukas har Jesus sagt at «Om noen kommer til meg og ikke hater far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel.» Dette er hva den greske grunnteksten sier, og det er bred enighet blant forskerne om at Jesus virkelig sa dette. Allikevel har det siden 1978 stått i Bibelselskapets oversettelse at vi må sette Jesus høyere enn familien.

Dette er ingen tolkning, det er en forfalskning. Mannen som oversatte Lukas på syttitallet, skal ha forsvart seg med at «dette kan ikke ha Jesus ha sagt». Men i så fall har han misforstått sin oppgave. Den var ikke å sensurere Jesus. Jeg har i høst tre ganger offentlig spurt Bibelselskapet hva de vil gjøre med saken i den nye oversettelsen som er under arbeid, men venter fortsatt på svar.

Lukas 14,26 er et Jesusord som aldri blir forkynt, fordi det strider mot det bildet som hans første tilhengere ellers tegnet av ham. Men nettopp derfor regner forskere det som ekte. For hvor sannsynlig er det at evangelistenes kilder skulle ha diktet opp et påbud de umulig kunne følge?

Vi har dessuten to uavhengige kilder til Jesu krav om å hate sine nærmeste. I det koptiske Tomasevangeliet som ble oppdaget i 1945, sier han noe av det samme: «Den som ikke hater far og mor, kan ikke være min disippel.»

Så hvordan kunne Jesus si noe sånt? Jeg tror at ordene om hat var rettet til dem som ville være blant disiplene der og da, og følge ham på hans misjonsreise. Dem ba han jo om å forlate familien sin, og Peter sier: «Hva med oss? Vi har forlatt alt vårt og fulgt deg.» Og Jesus svarer: «Enhver som har forlatt hus eller kone eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, skal få mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv.»

Et spørsmål som aldri stilles, er dette: Hva fikk familiene som ble forlatt?

Kilder:
Tomas 55,1
biblehub.com/interlinear/luke
Dagen 12.8 og 22.8, Vårt Land 17.11 (mine spørsmål til Bibelselskapet)
R. Johanson: «JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier»
Se også Ukens bibelord 34


Kommentarer

Kommentar

  1. Grete Ullestad avatar
    Grete Ullestad

    Jeg vil uttrykke min fulle støtte til deg, Ronnie. Bibelselskapets sentrale aktører, ikke minst Jorunn Økland, bør snart svare på dine gjentatte utfordringer i de samme kristelige medier hun selv ynder å ytrer seg i. Økland kan umulig være ukjent med den oversettelses-forfalskning du påpeker i Lukas 14:26.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *