Ukens bibelord 4

hentet fra boken Guds lille brune.

Guds-Lille-Brune-forfatter-Ronnie-Johanson
Guds Lille Brune forfatter Ronnie Johanson

Jesus – bibelens eneste helvetesprofet

Jesus er faktisk den eneste i hele Bibelen som truer med «helvete». Søker du på ordet i en nettbibel, vil du få et dusin treff. Men du går glipp av lignelsen om ugresset, der du får vite mer om hvordan du vil få det dersom du har gjort «urett». (Det er altså ikke troen som vil frelse deg; det har Jesus aldri sagt. Han var en troende jøde, og å gjøre urett var for ham å bryte loven. Moseloven.)

Han la frem en annen lignelse og sa: ”Himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugress til syne. Slavene gikk da til husbonden og sa: Herre! Brukte du ikke godt såkorn i åkeren? Hvor er ugresset kommet fra? Det har en fiende gjort, svarte han. Slavene spurte: Vil du vi skal luke det bort? Nei, svarte han, for da kan dere komme til å rykke opp hveten sammen med ugresset. La det vokse der sammen til høsten kommer. Når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Så skal dere samle hveten i låven min.” (…)

Deretter lot han folk gå og gikk tilbake til huset. Da gikk disiplene til ham og sa: ”Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!” Han svarte og sa: ”Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som hører riket til og ugresset er de som hører den onde til. Fienden som sådde dem, er djevelen. Høsten er verdens ende, høstfolkene er engler. Og slik ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: Da skal Menneskesønnen sende ut englene sine, og de skal sanke sammen og føre ut av hans rike alt som får folk til å synde, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i den brennende ovnen, der de skal gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!
(…) Har dere forstått alt dette?”
”Ja” svarte de.

Matteus 13: 24-30,36-43,47-51

Dette er blitt bortforklart med at det er «bare bilder». Men Jesus forklarer selvsagt ikke en lignelse for sine enkle tilhørere med en ny lignelse. Den evige pine i et brennende helvete skal altså oppfattes bokstavelig; ikke som billedlig tale om fortapelse. «Den brennende ovnen» er en metafor for Gehenna; på norsk helvete. Ordet Gehenna i grunnteksten kommer egentlig av Hinnoms dal; stedet sør for Jerusalem der søppel ble brent. I Jesu lære betyr det et torturkammer som vil stå klart på Dommedag.
Hvilket fortsatt er Kirkens lære; se Den augsburgske konfesjon, kapittel XVII. («Ved verdens ende skal Kristus komme for å dømme, og han skal vekke opp alle de døde. De troende og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder; men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende.»)

Forfatter/spalteansvarlig Ronnie Johanson.

  • Kategori: Ukens Bibelord
  • Stikkord: Bibelord

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *