Ukens bibelord 40

in

Ved Ronnie Johanson

Det går nok til helvete

Espen Ottesen i Misjonssambandet hadde nylig en kronikk i Aftenposten om Ole Hallesbys beryktede helvetestale fra 1953.

Det var uklart hva Ottesen selv mener om helvetslæren, og det fikk vi først vite da biskop emeritus Tor B. Jørgensen spurte ham om han nå kanskje var «på gli over i et mer moderert syn» og dermed på vei bort «fra den klassiske fortapelseslæren».

Ottesen svarte at «Selv om temaet krever avdempet retorikk og det finnes viktige nyanser, er nok svaret nei. Årsaken er rett og slett Jesu mange advarsler om fortapelsen. Selv om jeg synes det er krevende å løfte frem disse tekstene, vil jeg ikke lese korrektur på dem.»

Ikke vi heller, og vi hjelper ham gjerne med å løfte frem Jesu ord om «fortapelsen», som det heter i vår tids «avdempede retorikk.» Her er et par av dem, hentet fra selveste Bergprekenen:

Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har
allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.
Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og
kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én k
roppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete.

Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den
av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å
miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til
helvete.

Resten av stedene finner du enklest ved å søke på ordet «helvete» i en nettbibel. Stedet beskriver han annetsteds som «en ildovn der man gråter og skjærer tenner». Altså et torturkammer. (Matteus 13; 42).

Selv endret biskopen syn for flere år siden, og mener nå at på dommedag vil alle og enhver bli frelst. Dette kaller Ottesen for «Et mislykket forsøk på å fremstå som mer raus og god enn Jesus».

Men dette var da slett ikke mislykket av biskopen! Han er mye bedre enn Jesus. Enhver som ikke truer med helvete, er klart rausere og bedre enn Jesus. For hva kan være verre enn å dømme sine motstandere til å tortureres i all evighet?

Faktisk kan jeg bare tenke meg én ting som er enda verre: Å dømme uskyldige barn til samme, evige tortur. Og hvem har så gjort det, sier du? Hold deg fast: Det har faktisk Den norske kirke gjort! Og gjør det så lenge den beholder Den augsburgske konfesjon som ett av sine bekjennelsesskrifter. I dette lutheranernes oppgjør med paven fra 1530, finner vi på bare 30 sider Kirkens tolkning av bibelen. Når det gjelder småbarn, mener Kirken at de er «fulle av ond lyst og begjær». Arvesynd, kaller den det. Fordi Adam lot seg friste til å spise en frukt fra Kunnskapens tre, er barna «dømt til Guds evige vrede hvis de ikke blir født på ny gjennom dåpen»!

Jeg har tatt opp denne barbariske og komplett absurde læren med tre norske biskoper (Ingeborg Midttømme, Halvor Nordhaug, Per Lønning). Det eneste de kan si til Guds forsvar, er at han «kan frelse hvem han vil.» Selvsagt, men hvem tror Kirken at han kommer til å frelse? Svaret finnes i Augustana (også kalt Den augsburgske konfesjon). Jeg spurte en gang Per Lønning på tomannshånd om han ikke syntes Kirken bør kvitte seg med dette bekjennelsesskriftet. Det syntes han ikke.

Kilder:
Aftenposten 29. januar og 2. februar 2023
Johanson: JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier s. 292
Matteus 5; 28-30
Augustana II


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *