Ukens bibelord 42

Ved Ronnie Johanson

Jesus-Hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forfatter-Ronnie-Johanson

Bokomtale: Se Forlagssidene

Påsken er over, men la oss se nærmere på historien om da Jesus red inn i Jerusalem før påske. Markus skriver:

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! (…)

Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. Både de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn!

Matteus har brukt Markus som kilde, men oppdaget at historien kan sees som en oppfyllelse av en spådom i Det gamle testamente. Hos profeten Sakarja står det:

Bryt ut i jubel, datter Sion!
Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, ydmyk er han og rir på et esel; en eselfole.

Hos profeten er ordet «eselfole» bare en presisering av hvor gammelt (dvs. ungt) eselet var. Men Matteus kunne ikke lese originalen, som er på hebraisk. Han var gresktalende, og oversettelsen han benyttet, kan forstås slik at det dreier seg om både et esel og en eselfole. Dermed lar han Jesus gjøre det kunststykke å komme ridende på to esler samtidig. Ikke rart folket jublet:

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! (…)

Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten:
Si til datter Sion:
Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel
og på en fole, et trekkdyrs avkom.

Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg på dem (sic). Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:
Hosianna, Davids sønn!
Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!

Her har Bibelselskapet forsøkt å kamuflere sirkusnummeret, ved å oversette «han satte seg på dem» med «han satte seg opp».

Det hevdes ofte at Jesus ble spådd av profeter i Det gamle testamente. Flere eksempler finnes i min bok om Jesus.

Kilder:
Markus 11;
1-10 Sakarja 9; 9
Matteus 21; 1-9
Helge Fauskanger: Det nye testamente. Tekstene slik de opprinnelig ble skrevet.
JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier;
kapitlet «Jesus spådd i Det gamle testamente?»

  • Kategori: Ukens Bibelord

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *