Ukens bibelord 43

Ved Ronnie Johanson

Jesus-Hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forfatter-Ronnie-Johanson

Bokomtale: Se Forlagssidene

Billig sjekketriks

Da ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «(…) Vær ikke redd, Maria, for du har funnet nåde hos Gud! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Hellig ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.»

Lukas 1; 26-35

Ble en (inntil da) jomfru virkelig gravid etter besøk på rommet av en fyr som kalte seg «engelen Gabriel»? Det er faktisk dét det står. Hvem som «overskygget» henne, kan man jo tenke seg.

En versjon som verserer blant hedninger, er at Maria ble gravid med en romersk soldat. Mange har den oppfatning at det krydde av romerske okkupanter i Galilea. Men romerske soldater trengtes sjelden her; romerne styrte ved hjelp av sine quislinger. Historien stammer fra jødiske og hedenske bakvaskelser av den nye religionen. Omkring år 180 skrev den greske filosofen og kristendomskritikeren Celsus at Jesu mor ble «kastet ut av snekkeren hun var forlovet med, ettersom hun var blitt dømt for hor og hadde fått en sønn med en soldat ved navn Panthera».

Jeg har møtt folk som tror det. Selv tror jeg noe så kjedelig som at faren het Josef, men var død da Jesus stod frem som profet ettersom vi bare hører om moren og søsknene i denne perioden.

Kilder:
Ronnie Johanson: JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier s. 44
Helge Fauskanger: Det nye testamente – Ny oversettelse s. 172

  • Kategori: Ukens Bibelord

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *