Ukens bibelord 5

in

ved Ronnie Johanson

Den lille bibel – og litt til

Forrige gang skrev jeg at det er ikke troen som vil frelse deg; det har Jesus aldri sagt. Men hva så med følgende bibelsted, som regnes som så sentralt at det kalles «Den lille bibel»?

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus ifølge Johannes 3; 16

Forskning har påvist at svært mange av de utsagnene som tillegges Jesus i evangeliene, kan han aldri ha kommet med. Dette er ett av dem. Etter korsfestelsen trengte hans tilhengere å finne en mening med hans lidelse og død (som var stikk i strid med hva de hadde ventet seg av Messias). Som Paulus sa i Galaterbrevet:

Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. (…) For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.

Galaterbrevet 2; 16, 21

Den evige ild venter de forbannede

Hva mente så Jesus måtte til for å bli frelst («rettferdig for Gud») og få adgang til Guds rike? Ifølge Markus og Matteus sa Jesus nettopp det Paulus er uenig i. Det er gjerningene, ikke troen som frelser. Hør bare hans skildring av dommedag:

Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.(…)

Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Matteus 16; 27 og25; 34-46

Som den ledende nytestamentforskeren Bart Ehrman sier: Det er høyst sannsynlig at det var dette som var Jesu lære, fordi det var i strid med urmenighetens lære om frelse. Det er usannsynlig at de ville diktet opp jesusord som ikke stemte med deres lære.

Jeg skriver mer om saken i boken JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier (Religionskritisk Forlag 2018).


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *