Even Gran: Hedningsamfunnets historie
Grans-bok

Første gang jeg støtte på Hedningsamfunnet, var på gata i Oslo en gang på slutten av syttitallet. Deres såkalte «gateprater» hadde fått en ung, kristen jente i tale. Han spurte henne hvordan Gud kunne drukne selv uskyldige småbarn under syndfloden. Svaret sjokkerer meg den dag i dag: «De var jo syndige, ikke sant!»

Les mer...

  • Kategori: Bokomtaler
  • Julemysteriet er for lengst oppklart
    prins-immanuel-av-betlehem-og-yeshua-av-nasaret

    Jesu barndom er beskrevet i bare to av evangeliene, Matteus og Lukas. Som ikke er enige om annet enn at foreldrene het Josef og Maria at han ble født i Betlehem og vokste opp i Nasaret. Alt annet er forskjellig, for eksempel er «julestjernen» og vismennene fra Østen nevnt bare hos Matteus.

    Les mer...

  • Kategori: Bokomtaler