Klipp og klapp 6
giftbibel

Jean Vanier (1928-2019) er den siste i en lang rekke ledende katolske teologer som er blitt avslørt som sex-overgripere. Og denne gang går det ikke å vise til sølibatet som noe av forklaringen; han var ikke prest.

Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 5
  Flygegud

  Teologi betyr læren om Gud, og som seg hør og bør uti vitenskapen, skaffer teologene oss stadig ny kunnskap om emnet. Nylig kunne deres talerør, avisen Vårt Land,  bringe et dementi over hele førstesiden:

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 3
  Ragnar Børsheim

  Jesus er svaret!
  Pave Frans har avlyst helvetet, skriver en innsender i Vårt Land. Helt uten ironi fortsetter han: «Og om det er noen som er kvalifisert til å uttale seg om dette, må det vel være paven.» Vi tar sjansen på at leserne skjønner ironi, og vil påstå at Jesus må da være enda mer kvalifisert. Som vi før har har nevnt, er han Bibelens eneste helvetesprofet.

  Obs: Det siste var ikke ironisk, men blodig alvor. Søk på «helvete» i en nettbibel og se selv!

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 2
  karikatur R.Børsheim

  Stortinget vil ikke tvinge rektorer til å tillate bønn og andakt på skolen. Norges kristelige Student- og skoleungdomslag protesterer, og generalsekretær Karl-Johan Kjøde uttaler at «Da innskrenker man de sosiale mulighetene for å vise at man er religiøs». Vi ante ikke at å be er noe man foretar seg for å vise omgivelsene at man er religiøs. Greit å få oppklart dette. 

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og Klapp
  Illustrasjon-Ragnar-Børsheim

  Fra den teologiske forskningsfronten.

  Jeg fikk noe å gruble over forleden, da jeg leste en artikkel skrevet av en professor i teologi ved noe som kaller seg «VID vitenskapelige høgskole».

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp