Klipp og klapp 13
jesus_oh

På Internett har Kirken lagt ut en ramme for kirkeårets bibeltekster. Den 7. juni skulle det snakkes om misjonsbefalingen, der Jesus skal ha sagt at … gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 12
  guds-lille-brune-tegning

  Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud vil det, sier Jesus. Han uttalte seg forståelig nok ikke om flystyrt, men samme prinsipp må jo gjelde her. I mai ville Gud at et passasjerfly skulle styrte utenfor Karachi, og at nesten alle de 99 om bord skulle omkomme. Men to overlevde, blant dem sjefen for Bank of Punjab. “Tusen takk; Gud har vært nådig” uttalte bankmannen, som må være et mer verdifullt menneske enn dem som ble drept. Blant dem ni barn.

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 11
  3-hoder

  Humor og Han far Vår kollega i Aftenpostens spalte “Under streken” gikk over streken for et par dager siden. Hen siterte først en nyhetssak som lød: “Kristne i USA mener Donald Trump er utvalgt av Gud til å være president, viser undersøkelse.” Hens kommentar:“Teologer har lenge diskutert om Gud har humor. Men at Han har en så svart og ondsinnet humor, er nytt.”

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 10
  Steinalderguden-og-Jesus

  Jesus døde for deg, men hva med dine forfedre Et tankekors for kristne som tar sin tro alvorlig, er spørsmålet om hva som skjer på Dommens dag med alle dem som aldri har hørt om Jesus. For eksempel de som døde før hans tid. Selve kjernen i den kristne lære er jo at det er bare troen på Jesus som kan frelse oss fra å gå evig fortapt.

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 9
  guds-lille-brune-tegning

  Guds ord Menighetsfakultetet, som utdanner de fleste av prestene våre, har skiftet navn til “MF vitenskapelig høyskole”. En av forskerne de har ansatt, er universitetslektor Andrew Wergeland. Han ser det som sin oppgave “å hjelpa folk å ha eit syn på Bibelen som ikkje blir truga av historieforsking og vitskap”. Det kan sikkert trenges, etter at to hundre års historisk-kritisk forskning har vist at det man trodde var Guds ord, ikke er til å stole på.

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 8
  Saintcorona

  Vår konversasjonsguide –
  del 1, påsken (ønskereprise fra spalte nr. 1, 2018)

  Her er tre ting du ikke bør si hvis du skulle bli invitert til å spise påskelam hos en arvetante på langfredag.

  Når du kommer:
  «Så hyggelig å bli invitert for å feire korsfestelsen!»

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 7
  Sovendegud

  Kort og presist, ved Ronnie JohansonIllustrasjon: Ragnar Børsheim Teologi i krise «Gud holder på hele tiden, også i krisetider». Biskop Atle...

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 6
  giftbibel

  Jean Vanier (1928-2019) er den siste i en lang rekke ledende katolske teologer som er blitt avslørt som sex-overgripere. Og denne gang går det ikke å vise til sølibatet som noe av forklaringen; han var ikke prest.

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 5
  Flygegud

  Teologi betyr læren om Gud, og som seg hør og bør uti vitenskapen, skaffer teologene oss stadig ny kunnskap om emnet. Nylig kunne deres talerør, avisen Vårt Land,  bringe et dementi over hele førstesiden:

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 4
  giftbibel

  Kort og presist, ved Ronnie JohansonIllustrasjon: Ragnar Børsheim Se opp! Sjarlatan Durex (oi, her ble det to tastefeil, men jeg...

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 3
  Ragnar Børsheim

  Jesus er svaret!
  Pave Frans har avlyst helvetet, skriver en innsender i Vårt Land. Helt uten ironi fortsetter han: «Og om det er noen som er kvalifisert til å uttale seg om dette, må det vel være paven.» Vi tar sjansen på at leserne skjønner ironi, og vil påstå at Jesus må da være enda mer kvalifisert. Som vi før har har nevnt, er han Bibelens eneste helvetesprofet.

  Obs: Det siste var ikke ironisk, men blodig alvor. Søk på «helvete» i en nettbibel og se selv!

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 2
  karikatur R.Børsheim

  Stortinget vil ikke tvinge rektorer til å tillate bønn og andakt på skolen. Norges kristelige Student- og skoleungdomslag protesterer, og generalsekretær Karl-Johan Kjøde uttaler at «Da innskrenker man de sosiale mulighetene for å vise at man er religiøs». Vi ante ikke at å be er noe man foretar seg for å vise omgivelsene at man er religiøs. Greit å få oppklart dette. 

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og Klapp
  Illustrasjon-Ragnar-Børsheim

  Fra den teologiske forskningsfronten.

  Jeg fikk noe å gruble over forleden, da jeg leste en artikkel skrevet av en professor i teologi ved noe som kaller seg «VID vitenskapelige høgskole».

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp