Ukens bibelord 14
Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

Avisen Dagen har sist fredag en helside om kommandant Duch, sjefen for Røde Khmers senter Tuol Sleng der mellom 14.000 og 20.000 mennesker ble torturert til døde. Tolv overlevde. Duch het egentlig Khang Khek Ieu. Han omvendte seg senere fra kommunismen til kristendommen, og døde i fengslet i visshet om at «han var frikjent ved Den himmelske domstol».

Les mer...

 • Kategori: Ukens Bibelord
 • Ukens bibelord 13
  Helge-Fossmo

  Vi anbefaler serien Drap i Knutby som nylig ble sendt på NRK TV, og som kan sees i appen deres. Men vær klar over at den sprer vranglære når det i starten av flere episoder sies at «Læren om Kristi brud finnes i Salomos høysang i Bibelen». Det står selvsagt ikke et ord om Kristus i Det gamle testamente.

  Les mer...

 • Kategori: Ukens Bibelord
 • Ukens bibelord 12
  Sint-man

  Frykt ikke for dem som slår legemet i hjel, men ikke kan slå sjelen i hjel. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvetet! Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far vil det.

  Les mer...

 • Kategori: Ukens Bibelord
 • Ukens bibelord 11
  Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

  Pinsens tekst er et beskåret kapittel 24 fra Ronnie Johansons bok «JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier». Fotnoter er også utelatt. Konklusjonen er tilføyd i anledning helgens feiring. Ordforklaringer: Samaritanerne var jøder som dyrket Jahve i sitt eget tempel på fjellet Gerizim i Samaria, og ikke hadde andre hellige skrifter enn Mosebøkene. I Bibelen regnes de ikke som jøder. Synoptikerne: De tre første evangeliene (Markus, Matteus og Lukas).

  Les mer...

 • Kategori: Ukens Bibelord
 • Ukens bibelord 10
  Jesus-Hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forfatter-Ronnie-Johanson

  Nestekjærlighet? Ekstremt hatefulle ytringer er ikke noe nytt. Mot dem som tok til motmæle, bruker Jesus ord som «slanger og ormeyngel», og lover dem den aller verste skjebne som tenkes kan: Ve dere, skriftlærde og fariseere! (…) Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

  Les mer...

 • Kategori: Ukens Bibelord
 • Ukens bibelord 9
  Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

  Denne gang skal vi ta for oss en liten, oppbyggelig historie – for ikke å si lite oppbyggelig historie. Nemlig den om den kanaaneiske kvinne; et kjært prekentema. Men aldri har vel noen Herrens tjener gjort menigheten oppmerksom på hva historien egentlig forteller oss.

  Les mer...

 • Kategori: Ukens Bibelord
 • Ukens bibelord 8
  Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

  Påskeukens tekst er et sterkt beskåret kapittel fra Ronnie Johansons bok «JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier». Det dreier seg om et par hypoteser om hvordan troen på Jesu oppstandelse kan ha oppstått. Fotnoter samt mange andre hypoteser som behandles i boken, er utelatt. Et par forklarende tillegg er satt med kursiv.

  Les mer...

 • Kategori: Ukens Bibelord
 • Ukens bibelord 7
  Guds-Lille-Brune-forfatter-Ronnie-Johanson

  Åste Dokka klager i Vårt Land 14. februar over at

  «Gud går ikke kveldstur her vi bor.
  Gud er ikke lett å se og lett å tyde. Derfor har vi teologi.
  Men hva annet har vi etter utkastelsen av hagen, egentlig?”

  Les mer...

 • Kategori: Ukens Bibelord