Eksklusjon i lære og praksis   
guder-eventyrlandet-02

Fra kristelig hold hører man stadig at kirkesamfunn og kristendom (urettmessig?) utsettes for fordommer fra det omgivne samfunn. Mye tyder på at sunn skepsis og kritisk tenkning ofte forveksles med fordommer i disse kretser.

Les mer...

 • Kategori: Gretes hjørne
 • Stikkord: Autoritær
 • Stikkord: Diktatur
 • Stikkord: Diskriminering
 • Stikkord: Dom
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Intoleranse
 • Stikkord: Kirkehistorie
 • Stikkord: Likestilling
 • Stikkord: Lutheranere
 • Stikkord: Treenighet
 • Stikkord: Trosbekjennelse
 • Debatt med Inge Lønning
  Luthers-lille-brune-forfatter-Ronnie-Johanson

  I 2004-5 foregikk det i Klassekampens spalter en debatt mellom teologiprofessor Inge Lønning og forfatteren Ronnie Johanson. Det hele startet med et fire siders intervju med Inge Lønning 13. november, i anledning den nye, tyske storfilmen «Luther». 

  Les mer...

 • Kategori: Troslærere
 • Stikkord: Antisemittisme
 • Stikkord: Autoritær
 • Stikkord: Diktatur
 • Stikkord: Diskriminering
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Intoleranse
 • Stikkord: Luther
 • Stikkord: Teokrati