Stadig nye revisjoner av Bibelen og Jesus
genesis-adam-eve

En ny revisjon av bibelen er under planlegging, det skriver Morten Beckmann om i Vårt land[1]. Jeg har noen synspunkter på dette stadig tilbakevendende fenomenet. Forrige reviderte bibelutgave utkom i 2011. Var ikke den ny-oversettelsen god nok, eller tidsriktig nok? Var oversetterne faglig inkompetente? Nødvendigheten av jevnlige bibelrevisjoner – ca hvert tiende år – er høyst påfallende etter mitt syn.

Les mer...

  • Kategori: Gretes hjørne
  • Stikkord: Bibelutgave
  • Stikkord: Eufemisme
  • Stikkord: Forgudelse
  • Stikkord: Juks
  • Stikkord: Oversetting
  • Stikkord: Språk-revisjon