Gud: en redusert pingle?
michelangelo-gammel-sint-Gud

Jeg er opptatt av hvordan teologien og teologene manøvrerer i et
stadig mer grumsete farvann. Kirkens Lære forkynnes ikke like
klart og rent lenger. Små bølgeskvulp kan teologene leve med,
men
trolig ikke en tsunami. Kommentator Åste Dokka (dr. theol.)
publiserte 21 januar 2020 et oppsiktsvekkende innlegg i Vårt
Land.[

Les mer...

  • Kategori: Åpenbaringsreligioner
  • Stikkord: Allmakt
  • Stikkord: Gud
  • Stikkord: Gudsbilde
  • Stikkord: Kristus
  • Stikkord: Relasjonsgud
  • Stikkord: Teologi