Jesus og Muhammed: Betent religionsstrid
blond-white-dude

« - Kirka har vært naiv». Slik siteres prest og forfatter Einar
Gelius i Vårt Land lørdag 23. november 2019.[1] Det stemmer ikke.
Kirkelige teologer har ikke vært «naive», men kyniske og
beregnende fra første tid. Med Jesu ord: «Vær listige som slanger
og enfoldige som duer». Nettopp derfor avleder Gelius alle
fundamentale spørsmål med henvisning til islam eller islamisme.

Les mer...

  • Kategori: Religion og samfunn
  • Stikkord: Dialog
  • Stikkord: Gelius
  • Stikkord: Intoleranse
  • Stikkord: Jesus
  • Stikkord: Muhammed