Under åpen himmel
Pinsens hovedperson, den hellige ånden som går, unndrar seg empirisk vitenskapelig undersøkelse.

Kristi himmelfart[1,2] er kalt et «vendepunkt» i kristendommens Frelseshistorie. Kirken begynte å feire Jesus himmelfart lenge før hans fødsel. Himmelfartsdagen omtales som en kirkelig festdag – selve tronbestigningen. De siste år er denne helligdag stort sett forbigått i taushet. NRK sender gjerne en kirkekonsert istedenfor en Himmelfarts-gudstjeneste.

Les mer...

  • Kategori: Gretes hjørne
  • Stikkord: Apokalyptikk
  • Stikkord: Autoritær
  • Stikkord: Dommedag
  • Stikkord: Jesusvekkelse
  • Stikkord: Katolisisme
  • Stikkord: Kontemplasjon