Messiasromantikk og bibelgud – uforenlig med humanisme
Mennesket utviklet seg videre, men har «Gud» gjort det samme?

En betimelig og stadig aktuell problemstilling: hvordan kan humanismens verdisyn, med mennesket i sentrum, forenes med et menneskesyn og verdensbilde som har «Gud» (og «Kristus») i sentrum? Hvis og når det kristne verdigrunnlag og menneskesyn hentes fra bibelen, er det desto større grunn for oss til å kritisk gjennomgå «Den hellige skrift» og «Herrens ord».

Les mer...

 • Kategori: Humanistiske verdier
 • Stikkord: Dommedag
 • Stikkord: Fariseisk
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Hedningemisjon
 • Stikkord: Jesus
 • Stikkord: Kristus
 • Stikkord: Messias
 • Gud: en redusert pingle?
  michelangelo-gammel-sint-Gud

  Jeg er opptatt av hvordan teologien og teologene manøvrerer i et
  stadig mer grumsete farvann. Kirkens Lære forkynnes ikke like
  klart og rent lenger. Små bølgeskvulp kan teologene leve med,
  men
  trolig ikke en tsunami. Kommentator Åste Dokka (dr. theol.)
  publiserte 21 januar 2020 et oppsiktsvekkende innlegg i Vårt
  Land.[

  Les mer...

 • Kategori: Åpenbaringsreligioner
 • Stikkord: Allmakt
 • Stikkord: Gud
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Kristus
 • Stikkord: Relasjonsgud
 • Stikkord: Teologi