Messiasromantikk og bibelgud – uforenlig med humanisme
Mennesket utviklet seg videre, men har «Gud» gjort det samme?

En betimelig og stadig aktuell problemstilling: hvordan kan humanismens verdisyn, med mennesket i sentrum, forenes med et menneskesyn og verdensbilde som har «Gud» (og «Kristus») i sentrum? Hvis og når det kristne verdigrunnlag og menneskesyn hentes fra bibelen, er det desto større grunn for oss til å kritisk gjennomgå «Den hellige skrift» og «Herrens ord».

Les mer...

  • Kategori: Gretes hjørne
  • Stikkord: Dommedag
  • Stikkord: Fariseisk
  • Stikkord: Gudsbilde
  • Stikkord: Hedningemisjon
  • Stikkord: Jesus
  • Stikkord: Kristus
  • Stikkord: Messias