Tro, håp og virus
politi-corona-nattverd

Den norske kirke (DnK) avlyste påskefeiringen i år. Svært få i den norske befolkning ble berørt av dette tiltaket. Folk flest benytter påskeferien til ganske andre aktiviteter enn gudstjenestegang. DnK får sine milliarder i offentlige overføringer, og statskanalen NRK trår som vanlig gjerne til som «reservekirke».

Les mer...

  • Kategori: Gretes hjørne
  • Stikkord: Corona
  • Stikkord: Frelse
  • Stikkord: Håp
  • Stikkord: Påske
  • Stikkord: Trosbekjennelse
  • Stikkord: Virus