Nettmagasin: Åpenbaringsreligioner

Forside / Nettmagasin: Åpenbaringsreligioner

Vi fokuserer særlig på åpenbaringsreligionene fordi disse religionene ligger vår kultur nærmest og alle hevder å representere guddommelig åpenbart tale nedfelt i skrift. Vi snakker om “de abrahamittiske religionene”: kristendom, islam og jødedom. Vi mener at fokuset på disse tre har særlig aktualitet fordi de representerer en så til de grader konfliktfylt historie. Kritikken mot kristendommen er særlig viktig på grunn av dens maktstilling i store deler av verden.