Nettmagasinet

Forside / Nettmagasinet

I nettmagasinet presenterer vi ny og gammel religionskritikk for
våre lesere. Den nye skriver vi i stor grad selv, både gjennom
flere faste spalter og gjennom artikler og innlegg i andre
kategorier. Den gamle presenterer vi fordelt i ulike tematiske
kategorier, samt i spalten “Gullgraveren”.

I nettmagasinet ønsker vi også følge med i aktuell samfunnsdebatt
og fremheve religionskritiske ytringer vi mener er viktige,
“holde fast” på dem og bidra til at de ikke blir glemt. Noen vil
vi bare referere til med lenke, andre publiserer vi på nytt med
tillatelse.

Vil du skrive noe selv, eller anbefale en artikkel eller innlegg
som noen andre har skrevet og som du synes andre bør lese? Send
gjerne inn slike forslag til oss, så vil redaksjonen vurdere det.

Se også denne listen med spennende og morsomme bøker om
religionskritikk, ateisme og blasfemi hos vår samarbeidspartner
Religionskritisk Forlag (RKF):
https://religionskritikk.no/religionskritisk-forlag/

Bøker til salgs: Religion og livssyn. Filosofi. Skepsis. Alternativlitteratur, sekter, kulter etc.
Bøkene er i normal bruktkvalitet om ikke annet er angitt.
Porto kommer i tillegg, eller du kan hente dem i Oslo (Berg eller Nordstrand).
Skriv til ronni-jo@wemail.no
Klikk titlene nedenfor for å åpne listen med bøker.

The Atheist Debater’s Handbook. B. C. Johnson, 1983. Heftet. 90.-
J. M. Allegro: The sacred Mushroom and the Cross. 1. utg. 1970. Berømt hypotese. 200.-
John M. Allegro: The End of a Road. 1970. Vareomslag. 50.-
Johan Arndt: Sex Bøger om den sande Christendom … 1856. Nokså slitt. 250.-
Augustin: Bekjennelser. 1961. Falmet rygg. 75.-
Thomas Bonnevie: Av den fri tankes ABC. 1933. Privatbind. Navnetrekk. 100.-
Georg Brandes: Petrus. 1. utg. 1926. Heftet. Bruksspor. 100.-
Georg Brandes: Sagnet om Jesus.1925. Heftet. Bruksspor. 75.-
Rudolf Bultmann: Jesus. Pocketbok 1968. Små bruksspor. 50.-
John Bunyan: Pilgrimsvandring. 1944. 75.-
Frede Castberg: Statsreligion og kirkestyre. Utredning, 1953. Hft. 25.-
Teilhard de Chardin: Det guddommelige miljø. 1965. Vareomslag. 70.-
Cyprianus: Om den almindelige Kirkes Enhed/Om Herrens Bøn. 1880. 75.-
Bjørn Are Davidsen: Da kvinnen fikk sjel – og andre historier. Hft. 1998. 50.-
Terje Davidsen: Livstestament. Retten til en verdig død. 1978. Hft. 35.- 5
Arne Duve: Religio. Kristendom og psykologi. 1954. Hft. Hilsen fra forf. 100.-
A. Edwien (under psevdonymet Johannes André): Kristendom og åndskrise. 1951. Hft. Ulest. 75.-
A. Edwien: Dogmet om Jesus. Hft. 1970: 30.- 1995 (nytt forord), bruksspor. 50.-
A. Edwien: Er kristendommen en fare for verdensfreden? Utvidet utg. -86. Hft. Ulest. 50.-
John Einbu: Gud skapt i menneskets bilde. 2002. Ulest. 100.-
Terje Emberland: Religion og rase. 2003. Vareomslag. 200.-
Luc Ferry: Mennesket som gud. Et essay om livets mening. 220 s. Ny. 1997. 90.-
Guttorm Fløistad: Utfordringer. To heftede bind. 1988. Artikler om livssyn. 125.-
Øivind Foss: Kirke og klassekamp. 1973. Hft. (Fakkelbok). Ulest. 25.-
Sigmund Freud: Moses. Stockholm 1939. Noen bruksspor. 50.-
Gerhard Gran: Religiøs uro. 1912. Privatbind. 100.-
Lars Gule: Social Development and Political Progress in two Traditions. 2003 Hft. 90.-
Haldeman-Julius: The Meaning of Atheism. Nyutgave 1987. Hefte, 22 s. 45.-
Ole Hallesby: Fra bønnens verden. 1927. Noe slitt. 25.- 1956. Lett slitt perm. 25.-
Ole Hallesby: De sidste ting. 1. utg. 1928, bruksspor: 60.-
Ole Hallesby: Samvittigheten. 1. utg. 1930. Privatbind. Noen eselører. 45.-
Ole Hallesby: Småskrifter. To bind, 1949. Samlet 75.-
Ole Hallesby: Hvorfor jeg er en kristen. 1925, bruksspor: 25.- 1962, vareomslag: 50.-
Ole Hallesby: I Guds have. 1. utg. 1921. Heftet. Bruksspor. 50.-
Ole Hallesby: Religiøsitet og kristendom. 1949. 45.-
Ole Hallesby: Småstykker til daglig andakt. 1.utg. 1936. 80.-
Ole Hallesby: Aandens fylde. 1924. Bruksspor. 35.-
O. Hauglin: Rapport fra Nærby. Rel.sosiol. analyse av drabantbymenighet. 1970. Hft. 20.-
Heggtveit: Den norske kirke i det 19. århundrede. I,1905. 75.-
Dag Hessen: Gener, Gud og Gaia. 2003. Vareomslag. 100.-
Finngeir Hiorth: Verdslige livssyn. 1993. Heftet. Ulest. 50.-
Kristian Horn: Human-etikk. 1979. Hefte, 47 s. Ulest. 30.-
Ph. Houm: Mannen fra Nasaret og den norske kirke. 1965. Vareomslag. 50.-
William James: Religiøse erfaringer. 1911. Bruksspor. 50.-
Jahn Otto Johansen: Min jiddische mamma. 1980. 60.-
Sverre M. Halbo: Nye sanger ved gravferd. 1975. Heftet. Ubrukt. 45.-
Ronnie Johanson: Blasfemi. Antologi, 1989. 100.-
R. Johanson: Troens triumf. I tolv år holdt Leo Taxil den samlede katolske kirke for narr. 1989. Heftet 25 s. 100.-
Tone B. Joner: KRLE. 2017. Hft. Som ny. 40.-
Joachim Kahl: Das Elend des Christentums. Pocket, 1968. Bruksspor. 25.-
Are Kalvø: Bibelen 2. Stempel. 75.-
Georg Klein: Ravnens blikk. Essays om vitenskap og moral. 2003. Som ny. 70.-
Paul Knutsen. Livet før døden. Human-Etisk Forbund 1956-2006. Lett vannskadet. 40.-
Helge Krog: Meninger om litteratur, kristendom, politikk. 1947. Slitt. 30.-
E. Le Roy Ladurie: Montaillou. Katarene under inkvisisjonen. 1986. 435 s. Små bruksspor. 75.-
Le Roy Ladurie: Montaillou. Katarene under inkvisisjonen. Engelsk Penguin-utgave, 1981 (hft.). 25.-
de Lammenais: En troendes tale. 1978. Heftet, ulest. Stempel. 25.-
Eilert Jan Lohne: Kristendom og marxisme. Heftet (Pax) 1977. 25.- 5
Eva Lundgren: Prester i lyst og last. 1987. Vareomslag. 75.-
Sven Malvin: Gud mördade erotiken. 1989. Ny. 25.-
Pastor Jean Mesliers ateistiske testamente. København 1984. Hft., ulest. 150.-
Else Michelet: En annen historie. 1981. 50.- Med vareomslag: 60.-
R. Müller-Freienfels: Psychologie der Religion. To små bind, 1920. 70.-
Reidun Nortvedt: Søndag. Pocket, 1995. 35.-
S. Odland: Fortolkning av Mattæus’ evangelium. 1942. 50.-
S. Odland: Fortolkning av Paulus’ brev til romerne. 1937. 50.
S. Odland: Fortolkning av Paulus’ brev til korintierne og galaterne. 1938. 50.-
Kristian Pagan (psevd.): Frie tanker … 1912. Heftet, nokså slitt. 75.-
Ola Raknes: Møtet med det heilage. Ein etterrøknad um det psykologiske grunnlaget for religion./
K.L. Reichelt: Kinas religioner. 1922. Bundet sammen. 125.-
Eva Ramm: Epleslang i Eden. 1989. Ulest. 50.-
Mannen som ville åpne Kirken. Kristian Schjelderups liv. P.Repstad, -89. Vareomslag, 90.-
Kr. Schjelderup: Guds hus i fangeleiren. 16. tusen, -46. Vareomslag. Ex libris. 45.-
Albert Schweitzer: Jesu liv i forskningens lys. 1969. Heftet. 75.-
Albert Schweitzer: Du skal bygge opp. 1954. 50.-
Seneca: Moralske brev til Lucilius. Hft. 1941. 90.-
Gro Skartveit: Ulvar i lammeflokken.
Om predikantar, makt og overgrep mot kvinner. 1997. Ulest. Hft. 75.-
Martha Steinsvik: Sankt Peters himmelnøkler. Anti-katolsk klassiker, 1932. Noe slitt. 60.-
Hjalmar Söderberg: Jesus Barabbas. Lett bulkete sider. 1934. 50.-
R. Tagore: Mine erindringer. Kbh. 1922. Hft. Misfarget rygg. Ulest. 25.-
Sharon D. Welch: Communities of Resistance and Solidarity. A feminist Theology of Liberation. Hft. 1985. 90.-
Sven Wernstrøm: Kamerat Jesus. Barnebok. 1976. 25.-
Richard Westergaard: Tanker om livssyn og etikk uten religion og metafysikk. Hft. 1993. 50.-
A. Wiksaas: Bibelen og kjærlighetslivet. 1987. Heftet. Ulest. 25.-
Erling Winsnes: Til en ukjendt gud. 1919. Heftet. Skadet omslag. 25.-
Fredrik Wisløff: Himmelen. 1939. Bruksspor. 25.-
Kirsti Aasen: Alle mine kilder. Om Grundtvigs tanker. 1986. Hft. 45.-
(Anonym): Fri tænkning over religiøse emner. 1908. Heftet. Skadet rygg, bibliotekstempel. 50.-

Bibelen. 1909: 75.-. 1901, i kassett: 150.-
Bibelen. Christiania, 1848. Slitt shirtingbind. 150.-
Bibelen i Norge. 1991. Vareomslag. 100.-
Det nye Testamente. 1886. Slitt skinnbind. 50.-
Det nye testamente. Parallell tekst på norsk og engelsk. 1978. Vareomslag. 75.-
Thomasevangeliet. 1975. Heftet. 50.-
The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. I: Apocalyptic Literature & Testaments. 1983. 995 s. Vareomslag. 90.-
Den apostoliske trosbekjennelse, 1972. Pocketbok. 50.-
Bibelhåndbok. 273 s. 1977, heftet: 45.- 1984, heftet: 50.-
Bibelordbok. 1941, bruksspor: 30.- 1973, små bruksspor: 75.-
Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Arve Brunvoll, 1976. 75.- 5
Landstads reviderte salmebok. 1952. 25.-
Melodiboken I-II. (For Misjonssangboken, Verden for Kristus, Indre-
misjonsselskapets sangbok, Sions Sange, Blå Kors sangbok). U.år. 100.-
Verdenstreet. Mennesker og makter i Odins tid. Vera Henriksen, 1993. Vareomslag. 100.-
Da Norge ble kristnet. G.Sverdrup, 1942. Skadet rygg. 25.-
Heilage stader i Norge. 2001. Vareomslag. 100.-
Scandinavian Mythology. Ellis Davidson, 1975. Vareomslag. 90.-
Fortællinger af Kirkehistorien, II. M. Melbye, Odense 1864. Nokså slitt skinnbind. 50.- 10
Et livssyn. Ti radioforedrag, 1939. Kristine Bonnevie, Hallesby m.fl. Noe slitt. 40.-
Humanistisk lesebok. Antologi, 1998. 40.- Med vareomslag: 50.-
Våre verdier. Bl.a. Odd Børretzen, Arne Næss, Egil Olsen, Axel Jensen.1998. 40.- Ny: 70.-
Oppgjør med kirken. red. Haftor Viestad. Hft. 1978 Ulest: 35.- Navnetrekk: 25.-
Tanker om tvil og tro. Ni fjernsynsintervjuer ved H.Ringnes. -69. 50.-
Mest om human-etikk. (Festskrift til Kr. Horn). -78. Hft. Ulest. 50.-
Borgerlig konfirmasjon og humanistiske seremonier – en artikkelsamling. Hft. 2005. Ulest. 40.-
Gud før Kristus. 1979. Hft. Det gamle testamentes gud. 50.-

Humanist (HEFs organ) nr. 4-6/88; 1-6/89, 3,6/90; 1-4,6/91; 1,2,5,6/92; 6/93; 2,5/94;
3,4,6/95; 2-4/96, 1/98. Kr. 25 pr. stk.
Humanist 2/03. Tema: Moderne hedninger. Ulest. 60.-
Humanist 4/08. Hovedartikkel: Var Nostradamus sannspådd? Ulest. 50.-
Oss hedninger imellom. Uleste. 4/88, Jubileumsnr.1994: 45.- 1999: 50.-
1/86; 1/4/87; 1,2,3/88; 2,4/89; 1/90; 4/91;1-4/92;1-4/93;1,3,4/94;1-4/95,1-4/96,1,2,4/97,1,2,3/98, 1/99,1/00: 25.- pr. stk.
Tro DET? (Hedningsamfunnets blad). Nye. 1978,79,80,81,84,87: 50.- pr. stk.
Holy Crap (Hedningsamfunnets blad). 2011. Tema: Islam. 50.-
Kirke og kultur 5/6 2003. Terror, vold og religion. Ulest. 50.-
Dette tror jeg på. Sidsel Mørck, Reiulf Steen etc. -82. 45.- Med vareomslag 60.-
Norges kirkehistorie i det 19. århundre. E. Molland, 1979. To bind, samlet kr. 175.-
Norsk kirkehistorie, I-II. Wisløff og Aarflot, 1966. Til 1900. Enkelte streker. 90.-
Norsk kirke og kristenliv i 1921-1933. Professor K. Vold, -34. Hft. 40.-
Norsk misjonsleksikon. Tre skinnbind, 1967. 200.- Noe flekket rygg: 100.- 75
Kirkehistorisk latinleksikon. Begreper fra middelalderens kirke- og klosterliv. 2002. Hft. Ulest. 75.-
I glede og sorg. Dikt og veiledning for humanistiske høytider. 1983. 90.-
Den kristelige presse i Norge. En historisk oversikt. O. Rudvin, 1947. Hft. 94 s. 50.-
Det religiøse Norge. Religionssosiologiske artikler. Heftet (Fakkel) 1977. 25.-
Arbeiderpartiet og kristendommen. Innstilling 1973, vedtak -77. Hft. Ulest. 20.-
Kristen og sosialist. Nylund/Tønnessen 1974. Heftet. Ulest. 30.-
Den russiske intelligentsia og kirken. Tekstutvalg, 1982. Heftet. Ulest. 75.-
Klassisk mytologi. Nic. Stang, 1945. Heftet. Bruksspor. 30.-
Religionen i det gamle Hellas. H. Ludin Jansen, 1974. Ulest. 50.- 15
Aalah O Akbar. A Journey through militant Islam. Stort format. 1994. 90.-
Pandoras krukke og andre fortellinger om mennesker og makter. I.M.Gaarder -91. Ulest. 60.-
Jøder og kristne. P. Lapide, 1978. Heftet. 104 s. 25.-
Ole Hallesby. Dag Kullerud, 1987. Vareomslag. 90.-
Stiftsprost Gustav Jensen. J. Maroni, 1923. Hft. Lett slitt omslag. 30.-
Evangelieforkynner M. J. Dahl. 1953. 30.-
Kjell Arild Pollestad: Middagshøyre. Dagbok 1898-2000. V.omslag. 50.-
Albert Schweitzer. En personlighetsstudie. G. Langfeldt, 1958. Bruksspor. 50.-
Henrik Wergelands religiøse utvikling. Aagot Benterud. Uten år. Heftet. Skjev. 50.-
Bekännare och förnäkare. Åtta moderna diktare deklarerar sin inställning
till kristendomen. 1950 Hft. Noe slitt. 30.-
Världens stora religioner. 1971. Paperback. 25.-
Lundin: Kyrkohistoria. 1898. Bind I (før Reformasjonen). 612 s. 70.-
Sharon Welch: Communities-. A Feminist Theology of Liberation. -85. Hft. 50.-

Gud i moderne filosofi. Antologi ved Arnfinn Stigen, 1968. Hft. (Fakkelbok). 50.-
20 filosofer. G. Fredriksson 2000. Hft. 40.-
Fra Orfeus til Euripides. Egil A. Wyller 1994. Bibliotekstempel. 60.-
Fra Leibniz til Hegel. Nicolai Møller, 1969. Ulest. 75.-
Aristoteliske grunnbegreper. A. Stigenm 1974. Heftet. 40.-
Carnap. Utvalg og innledning ved I. Gullvåg. Pocket, 1968. 75.-
Descartes. The Project of pure Enquiry. B. Williams 1978. Pocket, ulest. Bibliotekstempel. 30.-
Friedrich Engels: Filosofiske skrifter. Pax 1974. Hft. 65.-
A. Glucksmann: Kokkepiken og menneskeeteren. Hft. 1978. 50.-
Øystein Hølleland: Tid. 1999. Ulest. 60.-
Søren Kiergegaard: Begrepet Angest. Pocketbok 1969. 75.-
Konfusius. Sten Bugge, 1942. 45.- 10
Nicolay Lund: Speculation og Erfarenhed. Heftet, 1975. Ulest. 60.-
Marx: Samfunn og frihet. Heftet, Pax 1965. 45.- 5
Marx: Skrifter om den materialistiske historieoppfatning. 1970. Hft. 35.- Ulest: 50.- 5
Marx: Kapitalen, del 2 og 3. Heftet, Pax. 25 pr. stk. 5
Marx: Historiske skrifter. 1977. Heftet. Ulest. 50.- 5
Marx: Marx i ett bind. 1973. Heftet, Pax. 50.-
Endelighet og evighet. 15 essays om Blaise Pascal. Heftet, 1999. Ulest, men små bruksspor. 75.-
Charles Sanders Peirce. Utvalg og innledning ved I. Gullvåg. Pocket, 1968. 50.-
The Works of Plato. Four Volumes Complete in One. New York, uten år. Permen noe falmet og flekket. 60.-
Sartre. W. Biemel, 1967. Heftet. Ulest. 50.-
Platon: Forsvarstalen åt Sokrates. 1949. Heftet. Noe flekket. 50.-
Sokrates og filosofien i Athen. Egil A. Wyller 1994. Bibliotekstempel. 60.- 10 (2)
Peter Wessel Zapffe: Om det tragiske. 1988. Navnetrekk. 100.- 0

Richard Wiseman: Paranormalitet. Hvorfor vi ser det som ikke er der. 2012. Som ny. 75.-
Velle Espeland: Spøkelse! 2003. Hft. 50.-
K. Milton Hartveit: Djevelen danser. Satanisme, magi, okkultisme. Vareomslag. 75.-
R. Johanson: Nostradamus – vismann som så fremtiden? 2015. Heftet. Ulest, men med små bruksspor. 100.-
R. Johanson: Snåsamannen – Helbredelsene, spådommene, løgnene. 2014. Ulest. Hft. Signert. 100.-
Singh & Ernst: Bløff eller behandling? 2010. 60.-
Jon Sandvik: Moderne overtro. 1989. 60.-
L.E. Jerome: Astrologi – en bløff. 1979. Heftet. 65.-
Singh & Ernst: Bløff eller behandling? Alternativ medisin under lupen. 2010. Som ny. 75.-
Fyrster i tåkeland. 2001. Hft. Ulest. 75.-

A. Ljungdahl: Profetrörelser … 1969. Hft. 50.-
Matrikkel for den norske frimurerorden 1963/4, 1983/84, 1984/85, 1985/86,
1986/87, 1987/88, 1992/93. (Dessuten en del små hefter med «Arbeidsplan» etc.) 100.- pr. stk.
St. Olaus til de tre søiler 1903-1963. Små bruksspor. 90.-
H. S. Lewis: Rosicrucian Questions and Answers. With complete History of the Rosicrucian Order. 1954. Vareomslag. 90.-
Raymond Moody: Livet etter livet. Hft. 1977. 40.-
Rudolf Steiner: De tre funksjoner og systemer. Hft. 1968. 40.-
Emanuel Swedenborg: Om himlen og dens undere og om helvete. 1935. Hft. Bruksspor. 100.-
Svartbok. Velle Espeland 1974. Hft. 50.-
Concerning Subud. J.G. Bennett, 1958. Bibliotekstempel. 90.-
Uforklarlige krefter hos dyr. 2003. 90.-
Hvad haanden røber. 1922. Hft., noe slitt. 45.-
Den kinesiske Nostradamus Lee Shun Feng. Henning Hai Lee Yang, 1995. 80.-
Dine drømmer & hva de betyr. N. Dee 1985. 192 s. Ex libris. 75.-
J. F. Blumrich: Og himmelen åpnet seg.
Profeten Esekiels romskip bekreftet av moderne teknikk. 1974. 50.-
Erica Cheetham: The Prophecies of Nostradamus. 1995. Sprukken fals. 30.-
P. & E. Fenwick: Inn i lyset. En undersøkelse av mer enn
300 nær-døden-opplevelser. 1996. Vareomslag. 75.-

Luthers-lille-brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Lutter Luther 14

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson. Sitatene er hentet fra antologien Luthers lille brune; se forlagssidene. TIL BORDS MED LUTHER Mange av Martin Luthers mest aparte utsagn stammer fra hans såkalte Tischreden. Ordet er ofte blitt oversatt med «Bordtaler», men «samtaler ved bordet» ville vært mer korrekt. Omkring førti personer spiste…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 59

Avisen Dagen har en reportasje om pastor Erik Albert i Norkirken, Kristiansand. En dag fikk pastoren en visjon, som resulterte i en kafé med byens billigste boller. «Han er litt smart også, Vårherre. Hvorfor ikke benytte seg av kompetansen min?» sier pastoren, som har erfaring fra bakeri.

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 58

Ateistene skal i november arrangere en paneldebatt om Muhammed. Den annonseres med en kort omtale av profeten, blant annet ordene «Senere erobret han store områder i og rundt Midt-Østen».

Les mer…

ae_Jesus_i_konflikt_med_menneskerettighetene

Kristusarven: frihet, fred og rettferd?

Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. Kristenarvens fortreffeligheter framstilles på ulikt vis. Men retorikken er den samme: alle gode verdier kommer angivelig fra kristendommens «Kristus». «En kristen ser ingen fiende»  Trond Bakkevig, Vårt Land 21/09/2021 «Om «Gud er død» har vi ikke lenger rett til å tro på menneskeverd, universell moral, fornuft, fremgang…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 57

En teolog har reagert på mediedekningen av dronning Elisabeths begravelse. «Religiøs inkompetanse» kaller han det når NRKs kommentator snakket om dronningens tillit til «den guden hun trodde på». Underforstått: NRK burde da vite at det finnes bare én Gud, og at alle andre guder er avguder!

Les mer…

guder eventyrlandet 08

Senkning av epistemiske standarder for kristendommen

Av Lars Alm Illustrasjon fra Eventyrlandet – en ABC om guder for store og små – det var en gang – er ikke nå, av Madalyn Murray O’Hair. «Langt fra å heve lista eller den epistemiske standarden som kristendommen må møte for å bli trodd, senker jeg den.» Denne intellektuelt tvilsomme ytringen var noe av…

Les mer…

guder eventyrlandet 04

Herskerideologien: Kristus på tronen (II)

Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. Illustrasjon fra Eventyrlandet – en ABC om guder for store og små – det var en gang – er ikke nå, av Madalyn Murray O’Hair. Det var torturen som ble korsfestet, skrev MFs teologiprofessor og kirkepolitiker Sturla Stålsett i Vårt Lands påskedebatt 01/04/21. Og videre: påskens budskap«må…

Les mer…

Herskerideologien: Kristus på tronen (I)

Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. Illustrasjon fra Eventyrlandet – en ABC om guder for store og små – det var en gang – er ikke nå, av Madalyn Murray O’Hair. Teologenes påskedebatt i Vårt Land april 2021 avslørte forvirring om HVEM som hang på korset – også POENGET med korsdøden. Ja, hvorfor…

Les mer…

Guds-Lille-Brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Ukens bibelord 35

Ved Ronnie Johanson Vi anbefaler denne kultklassikeren; klikk på “Forlaget“ Historiens største massemorder (hvis vi skal tro Bibelen) Da sa Gud til Noah: «Jeg har satt meg fore å gjøre ende på hver levende skapning; for de har fylt jorden med lovløshet. Nå vil jeg utrydde dem fra jorden.» Nå flommet vannet over jorden i…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 56

I Larkollen kirke ville presten nylig avslutte et skriv til menigheten med ordene «Herren gi deg fred». På trykk ble dette til Herren gi deg fredag

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 55

Italia er rammet av ekstrem tørke. Selv elven Po er blitt forvandlet til en ørken, om vi skal tro avisen Vårt Land. Vi har en mistanke om at de overdriver, men tror dem når de kan fortelle at Den katolske kirke har grepet inn. 

Les mer…

Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

Ukens bibelord 34

Ved Ronnie Johanson Bokomtale: Se forlagssidene Bibelselskapet forfalsker Bibelen Følgende innlegg ble refusert av fem aviser (VG, Dagsavisen, Klassekampen, Bergens Tidende, Vårt Land) før det ble antatt av den kristne avisen Dagen: Bibelselskapet skal for første gang få en leder som ikke tilhører Den norske kirke: Øyvind Haraldseid har frikirkelig bakgrunn. Spørsmålet er om han…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 54

Hole kommune har fått kvinnelig sogneprest. Ringerikes blad har spurt hennes overordnede, prost Kristin Moen Saxegaard, om hun er «bekymret for å ta imot en sokneprest med ring i ørene». Hun parerer med at de har allerede «en med ring i nesa».

Les mer…

ulf-aas-dyade-forside-1980-03-kirkeprestemakt

Menneskeverdet i ild, bål og brann 

Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. Tegneren Ulf Aas fanger inn den knugende kirkemakten. Menneskeverdet i ild, bål og brann 50 dager etter Oppstandelsen og 10 dager etter Himmelfarten, da den halv-legemlige Jesus/Kristus (Gud?) steg opp og ble borte i eller bak en sky (for øynene på disiplene), mottar disiplene/apostlene Den hellige Ånd…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 53

Under en regnbuemesse i Nidaros bispedømme er Kim Friele blitt kåret til helgen av sogneprest N. J. Riedl! Hittil er det bare paven som har stelt med sånt, og Kirkens preses, Olav Fykse Tveit, uttaler at «Vi driv ikkje med helgenkåring i Den norske kyrkja». Biskop i Nidaros, Herborg Finnset, har imidlertid ikke uttalt seg.

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 52

Nitten religiøse forkynnere står på en svarteliste over hatpredikanter som ikke slipper inn i Norge. De fleste er islamister, men også pastor Terry Jones fra USA er uønsket. Han ble pågrepet i Florida i 2013 fordi han hadde tenkt å brenne en hel del Koraner. Men hva skal vi egentlig med Terry Jones når vi…

Les mer…

Oss-Hedninger-Imellom-Forside-Julen-2010-Julepynt-Jesus

Påskekraft og kirkemakt 

Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. En moderne Jesus. Tegning av Ragnar Børsheim. Fortellingen om Jesu fødsel kan gi trøst, mot og styrke i en vanskelig tid, skrev Vårt Land til leserne julaften 2021. Julens budskap handler visstnok om kjærlighet, glede og fred. Det er ikke måte på store, svulstige ord når det…

Les mer…

Illustrasjon fra boken «Jesus på 1-2-3»

Ukens bibelord 33

Ved Ronnie Johanson Illustrasjon fra boken «Jesus på 1-2-3» Drepte Jesus en gutt som femåring? Svaret er selvsagt nei. Dette er en apokryf historie, hentet fra Tomas’ barndomsevangelium (som ikke må forveksles med Tomasevangeliet). Her er ett av de miraklene Jesus skal ha gjort som liten gutt: En gang han gikk gjennom byen, møtte han…

Les mer…

Bible_news_prophecy

Kristen myteskaping før og nå (del 2 av 2)

Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. Kristne myter: Noe for enhver smak? Teologen Oskar Skarsaune og historikeren Norman Cohn har i bøker gitt ganske ulike framstillinger av «tusenårsriket» (millenarisme/kiliasme)[1], slik forestillingen ble utlagt og anvendt av kristne bevegelser gjennom middelalderen. Ideen om tusenårsriket, inspirert av Johannes Åpenbaring 20, er beslektet med apokalypse, eskatologi…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 51

«Verdensfreden står på spill. Jeg vet at du ønsker å skape fred og trygghet. Derfor får du snart et brev i posten. En sommergave for fred kan du også vippse til 752923. Vi håper å høre fra deg. God sommer fra Helge Gaard, generalsekretær».

Les mer…

Redaksjon:
Grete Ullestad, Thomas Gramstad og Ronnie Johanson.


Stikkordsky:

Allmakt (4) Antisemittisme (10) Apokalyptikk (4) Arvesynd (5) Autoritær (25) Barn (3) Bibelord (5) Diktatur (4) Dom (6) Dommedag (6) Edwien (6) Endetid (3) Fariseerne (5) Feminisme (5) Forgudelse (5) Frelse (6) Gudsbilde (8) Hellig-Olav (5) Helvete (9) Identitet (4) Jesus (33) Jul (3) Kirkefedrene (4) Kirkehistorie (8) Kirken (10) Krig (3) Kristendom (10) Kristianisme (4) Kristus (13) Likestilling (6) Luther (8) Mannsgud (6) Maria (3) Olsok (3) Prester (6) Rasisme (3) Sekulærmuslim (3) Sharia (3) Teokrati (3) Teologi (6) Treenighet (7) Tro (6) Trosbekjennelse (9) Underkastelse (4) Åpenbaring (4)

Kontakt oss om du lyst til å annonsere
på Religionskritikk.no