Nettmagasinet

Forside / Nettmagasinet

I nettmagasinet presenterer vi ny og gammel religionskritikk for
våre lesere. Den nye skriver vi i stor grad selv, både gjennom
flere faste spalter og gjennom artikler og innlegg i andre
kategorier. Den gamle presenterer vi fordelt i ulike tematiske
kategorier, samt i spalten “Gullgraveren”.

I nettmagasinet ønsker vi også følge med i aktuell samfunnsdebatt
og fremheve religionskritiske ytringer vi mener er viktige,
“holde fast” på dem og bidra til at de ikke blir glemt. Noen vil
vi bare referere til med lenke, andre publiserer vi på nytt med
tillatelse.

Vil du skrive noe selv, eller anbefale en artikkel eller innlegg
som noen andre har skrevet og som du synes andre bør lese? Send
gjerne inn slike forslag til oss, så vil redaksjonen vurdere det.

Se også denne listen med spennende og morsomme bøker om
religionskritikk, ateisme og blasfemi hos vår samarbeidspartner
Religionskritisk Forlag (RKF):
https://religionskritikk.no/religionskritisk-forlag/

Bøker til salgs: Religion og livssyn. Filosofi. Skepsis. Alternativlitteratur, sekter, kulter etc.
Bøkene er i normal bruktkvalitet om ikke annet er angitt.
Porto kommer i tillegg, eller du kan hente dem i Oslo (Berg eller Nordstrand).
Skriv til ronni-jo@wemail.no
Klikk titlene nedenfor for å åpne listen med bøker.

The Atheist Debater’s Handbook. B. C. Johnson, 1983. Heftet. 90.-
J. M. Allegro: The sacred Mushroom and the Cross. 1. utg. 1970. Berømt hypotese. 200.-
John M. Allegro: The End of a Road. 1970. Vareomslag. 50.-
Johan Arndt: Sex Bøger om den sande Christendom … 1856. Nokså slitt. 250.-
Augustin: Bekjennelser. 1961. Falmet rygg. 75.-
Thomas Bonnevie: Av den fri tankes ABC. 1933. Privatbind. Navnetrekk. 100.-
Georg Brandes: Petrus. 1. utg. 1926. Heftet. Bruksspor. 100.-
Georg Brandes: Sagnet om Jesus.1925. Heftet. Bruksspor. 75.-
Rudolf Bultmann: Jesus. Pocketbok 1968. Små bruksspor. 50.-
John Bunyan: Pilgrimsvandring. 1944. 75.-
Frede Castberg: Statsreligion og kirkestyre. Utredning, 1953. Hft. 25.-
Teilhard de Chardin: Det guddommelige miljø. 1965. Vareomslag. 70.-
Cyprianus: Om den almindelige Kirkes Enhed/Om Herrens Bøn. 1880. 75.-
Bjørn Are Davidsen: Da kvinnen fikk sjel – og andre historier. Hft. 1998. 50.-
Terje Davidsen: Livstestament. Retten til en verdig død. 1978. Hft. 35.- 5
Arne Duve: Religio. Kristendom og psykologi. 1954. Hft. Hilsen fra forf. 100.-
A. Edwien (under psevdonymet Johannes André): Kristendom og åndskrise. 1951. Hft. Ulest. 75.-
A. Edwien: Dogmet om Jesus. Hft. 1970: 30.- 1995 (nytt forord), bruksspor. 50.-
A. Edwien: Er kristendommen en fare for verdensfreden? Utvidet utg. -86. Hft. Ulest. 50.-
John Einbu: Gud skapt i menneskets bilde. 2002. Ulest. 100.-
Terje Emberland: Religion og rase. 2003. Vareomslag. 200.-
Luc Ferry: Mennesket som gud. Et essay om livets mening. 220 s. Ny. 1997. 90.-
Guttorm Fløistad: Utfordringer. To heftede bind. 1988. Artikler om livssyn. 125.-
Øivind Foss: Kirke og klassekamp. 1973. Hft. (Fakkelbok). Ulest. 25.-
Sigmund Freud: Moses. Stockholm 1939. Noen bruksspor. 50.-
Gerhard Gran: Religiøs uro. 1912. Privatbind. 100.-
Lars Gule: Social Development and Political Progress in two Traditions. 2003 Hft. 90.-
Haldeman-Julius: The Meaning of Atheism. Nyutgave 1987. Hefte, 22 s. 45.-
Ole Hallesby: Fra bønnens verden. 1927. Noe slitt. 25.- 1956. Lett slitt perm. 25.-
Ole Hallesby: De sidste ting. 1. utg. 1928, bruksspor: 60.-
Ole Hallesby: Samvittigheten. 1. utg. 1930. Privatbind. Noen eselører. 45.-
Ole Hallesby: Småskrifter. To bind, 1949. Samlet 75.-
Ole Hallesby: Hvorfor jeg er en kristen. 1925, bruksspor: 25.- 1962, vareomslag: 50.-
Ole Hallesby: I Guds have. 1. utg. 1921. Heftet. Bruksspor. 50.-
Ole Hallesby: Religiøsitet og kristendom. 1949. 45.-
Ole Hallesby: Småstykker til daglig andakt. 1.utg. 1936. 80.-
Ole Hallesby: Aandens fylde. 1924. Bruksspor. 35.-
O. Hauglin: Rapport fra Nærby. Rel.sosiol. analyse av drabantbymenighet. 1970. Hft. 20.-
Heggtveit: Den norske kirke i det 19. århundrede. I,1905. 75.-
Dag Hessen: Gener, Gud og Gaia. 2003. Vareomslag. 100.-
Finngeir Hiorth: Verdslige livssyn. 1993. Heftet. Ulest. 50.-
Kristian Horn: Human-etikk. 1979. Hefte, 47 s. Ulest. 30.-
Ph. Houm: Mannen fra Nasaret og den norske kirke. 1965. Vareomslag. 50.-
William James: Religiøse erfaringer. 1911. Bruksspor. 50.-
Jahn Otto Johansen: Min jiddische mamma. 1980. 60.-
Sverre M. Halbo: Nye sanger ved gravferd. 1975. Heftet. Ubrukt. 45.-
Ronnie Johanson: Blasfemi. Antologi, 1989. 100.-
R. Johanson: Troens triumf. I tolv år holdt Leo Taxil den samlede katolske kirke for narr. 1989. Heftet 25 s. 100.-
Tone B. Joner: KRLE. 2017. Hft. Som ny. 40.-
Joachim Kahl: Das Elend des Christentums. Pocket, 1968. Bruksspor. 25.-
Are Kalvø: Bibelen 2. Stempel. 75.-
Georg Klein: Ravnens blikk. Essays om vitenskap og moral. 2003. Som ny. 70.-
Paul Knutsen. Livet før døden. Human-Etisk Forbund 1956-2006. Lett vannskadet. 40.-
Helge Krog: Meninger om litteratur, kristendom, politikk. 1947. Slitt. 30.-
E. Le Roy Ladurie: Montaillou. Katarene under inkvisisjonen. 1986. 435 s. Små bruksspor. 75.-
Le Roy Ladurie: Montaillou. Katarene under inkvisisjonen. Engelsk Penguin-utgave, 1981 (hft.). 25.-
de Lammenais: En troendes tale. 1978. Heftet, ulest. Stempel. 25.-
Eilert Jan Lohne: Kristendom og marxisme. Heftet (Pax) 1977. 25.- 5
Eva Lundgren: Prester i lyst og last. 1987. Vareomslag. 75.-
Sven Malvin: Gud mördade erotiken. 1989. Ny. 25.-
Pastor Jean Mesliers ateistiske testamente. København 1984. Hft., ulest. 150.-
Else Michelet: En annen historie. 1981. 50.- Med vareomslag: 60.-
R. Müller-Freienfels: Psychologie der Religion. To små bind, 1920. 70.-
Reidun Nortvedt: Søndag. Pocket, 1995. 35.-
S. Odland: Fortolkning av Mattæus’ evangelium. 1942. 50.-
S. Odland: Fortolkning av Paulus’ brev til romerne. 1937. 50.
S. Odland: Fortolkning av Paulus’ brev til korintierne og galaterne. 1938. 50.-
Kristian Pagan (psevd.): Frie tanker … 1912. Heftet, nokså slitt. 75.-
Ola Raknes: Møtet med det heilage. Ein etterrøknad um det psykologiske grunnlaget for religion./
K.L. Reichelt: Kinas religioner. 1922. Bundet sammen. 125.-
Eva Ramm: Epleslang i Eden. 1989. Ulest. 50.-
Mannen som ville åpne Kirken. Kristian Schjelderups liv. P.Repstad, -89. Vareomslag, 90.-
Kr. Schjelderup: Guds hus i fangeleiren. 16. tusen, -46. Vareomslag. Ex libris. 45.-
Albert Schweitzer: Jesu liv i forskningens lys. 1969. Heftet. 75.-
Albert Schweitzer: Du skal bygge opp. 1954. 50.-
Seneca: Moralske brev til Lucilius. Hft. 1941. 90.-
Gro Skartveit: Ulvar i lammeflokken.
Om predikantar, makt og overgrep mot kvinner. 1997. Ulest. Hft. 75.-
Martha Steinsvik: Sankt Peters himmelnøkler. Anti-katolsk klassiker, 1932. Noe slitt. 60.-
Hjalmar Söderberg: Jesus Barabbas. Lett bulkete sider. 1934. 50.-
R. Tagore: Mine erindringer. Kbh. 1922. Hft. Misfarget rygg. Ulest. 25.-
Sharon D. Welch: Communities of Resistance and Solidarity. A feminist Theology of Liberation. Hft. 1985. 90.-
Sven Wernstrøm: Kamerat Jesus. Barnebok. 1976. 25.-
Richard Westergaard: Tanker om livssyn og etikk uten religion og metafysikk. Hft. 1993. 50.-
A. Wiksaas: Bibelen og kjærlighetslivet. 1987. Heftet. Ulest. 25.-
Erling Winsnes: Til en ukjendt gud. 1919. Heftet. Skadet omslag. 25.-
Fredrik Wisløff: Himmelen. 1939. Bruksspor. 25.-
Kirsti Aasen: Alle mine kilder. Om Grundtvigs tanker. 1986. Hft. 45.-
(Anonym): Fri tænkning over religiøse emner. 1908. Heftet. Skadet rygg, bibliotekstempel. 50.-

Bibelen. 1909: 75.-. 1901, i kassett: 150.-
Bibelen. Christiania, 1848. Slitt shirtingbind. 150.-
Bibelen i Norge. 1991. Vareomslag. 100.-
Det nye Testamente. 1886. Slitt skinnbind. 50.-
Det nye testamente. Parallell tekst på norsk og engelsk. 1978. Vareomslag. 75.-
Thomasevangeliet. 1975. Heftet. 50.-
The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. I: Apocalyptic Literature & Testaments. 1983. 995 s. Vareomslag. 90.-
Den apostoliske trosbekjennelse, 1972. Pocketbok. 50.-
Bibelhåndbok. 273 s. 1977, heftet: 45.- 1984, heftet: 50.-
Bibelordbok. 1941, bruksspor: 30.- 1973, små bruksspor: 75.-
Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Arve Brunvoll, 1976. 75.- 5
Landstads reviderte salmebok. 1952. 25.-
Melodiboken I-II. (For Misjonssangboken, Verden for Kristus, Indre-
misjonsselskapets sangbok, Sions Sange, Blå Kors sangbok). U.år. 100.-
Verdenstreet. Mennesker og makter i Odins tid. Vera Henriksen, 1993. Vareomslag. 100.-
Da Norge ble kristnet. G.Sverdrup, 1942. Skadet rygg. 25.-
Heilage stader i Norge. 2001. Vareomslag. 100.-
Scandinavian Mythology. Ellis Davidson, 1975. Vareomslag. 90.-
Fortællinger af Kirkehistorien, II. M. Melbye, Odense 1864. Nokså slitt skinnbind. 50.- 10
Et livssyn. Ti radioforedrag, 1939. Kristine Bonnevie, Hallesby m.fl. Noe slitt. 40.-
Humanistisk lesebok. Antologi, 1998. 40.- Med vareomslag: 50.-
Våre verdier. Bl.a. Odd Børretzen, Arne Næss, Egil Olsen, Axel Jensen.1998. 40.- Ny: 70.-
Oppgjør med kirken. red. Haftor Viestad. Hft. 1978 Ulest: 35.- Navnetrekk: 25.-
Tanker om tvil og tro. Ni fjernsynsintervjuer ved H.Ringnes. -69. 50.-
Mest om human-etikk. (Festskrift til Kr. Horn). -78. Hft. Ulest. 50.-
Borgerlig konfirmasjon og humanistiske seremonier – en artikkelsamling. Hft. 2005. Ulest. 40.-
Gud før Kristus. 1979. Hft. Det gamle testamentes gud. 50.-

Humanist (HEFs organ) nr. 4-6/88; 1-6/89, 3,6/90; 1-4,6/91; 1,2,5,6/92; 6/93; 2,5/94;
3,4,6/95; 2-4/96, 1/98. Kr. 25 pr. stk.
Humanist 2/03. Tema: Moderne hedninger. Ulest. 60.-
Humanist 4/08. Hovedartikkel: Var Nostradamus sannspådd? Ulest. 50.-
Oss hedninger imellom. Uleste. 4/88, Jubileumsnr.1994: 45.- 1999: 50.-
1/86; 1/4/87; 1,2,3/88; 2,4/89; 1/90; 4/91;1-4/92;1-4/93;1,3,4/94;1-4/95,1-4/96,1,2,4/97,1,2,3/98, 1/99,1/00: 25.- pr. stk.
Tro DET? (Hedningsamfunnets blad). Nye. 1978,79,80,81,84,87: 50.- pr. stk.
Holy Crap (Hedningsamfunnets blad). 2011. Tema: Islam. 50.-
Kirke og kultur 5/6 2003. Terror, vold og religion. Ulest. 50.-
Dette tror jeg på. Sidsel Mørck, Reiulf Steen etc. -82. 45.- Med vareomslag 60.-
Norges kirkehistorie i det 19. århundre. E. Molland, 1979. To bind, samlet kr. 175.-
Norsk kirkehistorie, I-II. Wisløff og Aarflot, 1966. Til 1900. Enkelte streker. 90.-
Norsk kirke og kristenliv i 1921-1933. Professor K. Vold, -34. Hft. 40.-
Norsk misjonsleksikon. Tre skinnbind, 1967. 200.- Noe flekket rygg: 100.- 75
Kirkehistorisk latinleksikon. Begreper fra middelalderens kirke- og klosterliv. 2002. Hft. Ulest. 75.-
I glede og sorg. Dikt og veiledning for humanistiske høytider. 1983. 90.-
Den kristelige presse i Norge. En historisk oversikt. O. Rudvin, 1947. Hft. 94 s. 50.-
Det religiøse Norge. Religionssosiologiske artikler. Heftet (Fakkel) 1977. 25.-
Arbeiderpartiet og kristendommen. Innstilling 1973, vedtak -77. Hft. Ulest. 20.-
Kristen og sosialist. Nylund/Tønnessen 1974. Heftet. Ulest. 30.-
Den russiske intelligentsia og kirken. Tekstutvalg, 1982. Heftet. Ulest. 75.-
Klassisk mytologi. Nic. Stang, 1945. Heftet. Bruksspor. 30.-
Religionen i det gamle Hellas. H. Ludin Jansen, 1974. Ulest. 50.- 15
Aalah O Akbar. A Journey through militant Islam. Stort format. 1994. 90.-
Pandoras krukke og andre fortellinger om mennesker og makter. I.M.Gaarder -91. Ulest. 60.-
Jøder og kristne. P. Lapide, 1978. Heftet. 104 s. 25.-
Ole Hallesby. Dag Kullerud, 1987. Vareomslag. 90.-
Stiftsprost Gustav Jensen. J. Maroni, 1923. Hft. Lett slitt omslag. 30.-
Evangelieforkynner M. J. Dahl. 1953. 30.-
Kjell Arild Pollestad: Middagshøyre. Dagbok 1898-2000. V.omslag. 50.-
Albert Schweitzer. En personlighetsstudie. G. Langfeldt, 1958. Bruksspor. 50.-
Henrik Wergelands religiøse utvikling. Aagot Benterud. Uten år. Heftet. Skjev. 50.-
Bekännare och förnäkare. Åtta moderna diktare deklarerar sin inställning
till kristendomen. 1950 Hft. Noe slitt. 30.-
Världens stora religioner. 1971. Paperback. 25.-
Lundin: Kyrkohistoria. 1898. Bind I (før Reformasjonen). 612 s. 70.-
Sharon Welch: Communities-. A Feminist Theology of Liberation. -85. Hft. 50.-

Gud i moderne filosofi. Antologi ved Arnfinn Stigen, 1968. Hft. (Fakkelbok). 50.-
20 filosofer. G. Fredriksson 2000. Hft. 40.-
Fra Orfeus til Euripides. Egil A. Wyller 1994. Bibliotekstempel. 60.-
Fra Leibniz til Hegel. Nicolai Møller, 1969. Ulest. 75.-
Aristoteliske grunnbegreper. A. Stigenm 1974. Heftet. 40.-
Carnap. Utvalg og innledning ved I. Gullvåg. Pocket, 1968. 75.-
Descartes. The Project of pure Enquiry. B. Williams 1978. Pocket, ulest. Bibliotekstempel. 30.-
Friedrich Engels: Filosofiske skrifter. Pax 1974. Hft. 65.-
A. Glucksmann: Kokkepiken og menneskeeteren. Hft. 1978. 50.-
Øystein Hølleland: Tid. 1999. Ulest. 60.-
Søren Kiergegaard: Begrepet Angest. Pocketbok 1969. 75.-
Konfusius. Sten Bugge, 1942. 45.- 10
Nicolay Lund: Speculation og Erfarenhed. Heftet, 1975. Ulest. 60.-
Marx: Samfunn og frihet. Heftet, Pax 1965. 45.- 5
Marx: Skrifter om den materialistiske historieoppfatning. 1970. Hft. 35.- Ulest: 50.- 5
Marx: Kapitalen, del 2 og 3. Heftet, Pax. 25 pr. stk. 5
Marx: Historiske skrifter. 1977. Heftet. Ulest. 50.- 5
Marx: Marx i ett bind. 1973. Heftet, Pax. 50.-
Endelighet og evighet. 15 essays om Blaise Pascal. Heftet, 1999. Ulest, men små bruksspor. 75.-
Charles Sanders Peirce. Utvalg og innledning ved I. Gullvåg. Pocket, 1968. 50.-
The Works of Plato. Four Volumes Complete in One. New York, uten år. Permen noe falmet og flekket. 60.-
Sartre. W. Biemel, 1967. Heftet. Ulest. 50.-
Platon: Forsvarstalen åt Sokrates. 1949. Heftet. Noe flekket. 50.-
Sokrates og filosofien i Athen. Egil A. Wyller 1994. Bibliotekstempel. 60.- 10 (2)
Peter Wessel Zapffe: Om det tragiske. 1988. Navnetrekk. 100.- 0

Richard Wiseman: Paranormalitet. Hvorfor vi ser det som ikke er der. 2012. Som ny. 75.-
Velle Espeland: Spøkelse! 2003. Hft. 50.-
K. Milton Hartveit: Djevelen danser. Satanisme, magi, okkultisme. Vareomslag. 75.-
R. Johanson: Nostradamus – vismann som så fremtiden? 2015. Heftet. Ulest, men med små bruksspor. 100.-
R. Johanson: Snåsamannen – Helbredelsene, spådommene, løgnene. 2014. Ulest. Hft. Signert. 100.-
Singh & Ernst: Bløff eller behandling? 2010. 60.-
Jon Sandvik: Moderne overtro. 1989. 60.-
L.E. Jerome: Astrologi – en bløff. 1979. Heftet. 65.-
Singh & Ernst: Bløff eller behandling? Alternativ medisin under lupen. 2010. Som ny. 75.-
Fyrster i tåkeland. 2001. Hft. Ulest. 75.-

A. Ljungdahl: Profetrörelser … 1969. Hft. 50.-
Matrikkel for den norske frimurerorden 1963/4, 1983/84, 1984/85, 1985/86,
1986/87, 1987/88, 1992/93. (Dessuten en del små hefter med «Arbeidsplan» etc.) 100.- pr. stk.
St. Olaus til de tre søiler 1903-1963. Små bruksspor. 90.-
H. S. Lewis: Rosicrucian Questions and Answers. With complete History of the Rosicrucian Order. 1954. Vareomslag. 90.-
Raymond Moody: Livet etter livet. Hft. 1977. 40.-
Rudolf Steiner: De tre funksjoner og systemer. Hft. 1968. 40.-
Emanuel Swedenborg: Om himlen og dens undere og om helvete. 1935. Hft. Bruksspor. 100.-
Svartbok. Velle Espeland 1974. Hft. 50.-
Concerning Subud. J.G. Bennett, 1958. Bibliotekstempel. 90.-
Uforklarlige krefter hos dyr. 2003. 90.-
Hvad haanden røber. 1922. Hft., noe slitt. 45.-
Den kinesiske Nostradamus Lee Shun Feng. Henning Hai Lee Yang, 1995. 80.-
Dine drømmer & hva de betyr. N. Dee 1985. 192 s. Ex libris. 75.-
J. F. Blumrich: Og himmelen åpnet seg.
Profeten Esekiels romskip bekreftet av moderne teknikk. 1974. 50.-
Erica Cheetham: The Prophecies of Nostradamus. 1995. Sprukken fals. 30.-
P. & E. Fenwick: Inn i lyset. En undersøkelse av mer enn
300 nær-døden-opplevelser. 1996. Vareomslag. 75.-

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 50

Et aldri så lite jubileum denne gang: Spalten har nådd 50 utgaver på nettet. Forløperen startet allerede i forrige årtusen i Hedningsamfunnets blad, som ikke finnes lenger.

Les mer…

Luthers-lille-brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Lutter Luther 13

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson. Sitatene er hentet fra antologien Luthers lille brune; se forlagssidene. Alle oversettelser er ved forfatteren. Nøyaktige kildehenvisninger: Se «Luthers lille brune» 2. utg. 2006 s. 129, 132, 134, 145. Jeg har for tiden gående en debatt i Vårt land med Live Bressendorf Lindseth om Luthers…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 49

Ronnie Johanson klipper og klapper Boken «Klipp og klapp» er nå tilgjengelig fra forlaget. Kristen dating gått ut på dato? Norges mest kristelige dagsavis, Dagen, skrev nylig om den amerikanske idrettsstjernen Lori Susan Jones: «Hun er en tydelig kristen og har blant annet sagt offentlig at hun venter med sex til ekteskapet. Men noe ekteskap…

Les mer…

Luthers-lille-brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Lutter Luther 12

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson. Sitatene er hentet fra antologien Luthers lille brune; se forlagssidene. Alle oversettelser er ved forfatteren. Nøyaktige kildehenvisninger: Se «Luthers lille brune» 2. utg. 2006 s. 126-8, 130, 133. Dette innlegget hadde jeg i Vårt land onsdag 1. juni: Luther som feminist?I en artikkel fredag fremstiller…

Les mer…

Witches_five_silhouetted_figure._Wellcome_V0048920

Myter og fakta om hekser

av Ronnie Johanson Fire hekser på bålet i Luthers hjemby Wittenberg i 1540. Fra et flyveblad til skrekk og advarsel, med tresnitt av Lucas Cranach d.y. (Reformation in Nürnberg. Umbruch und Bewahrung, Nürnberg 1979.) «Et hovedpoeng for apologetene er at hekseforfølgelsene fant sted i en begrenset periode, og at Kirken før den tid ofte tok…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 48

Ronnie Johanson klipper og klapper Boken «Klipp og klapp» er nå tilgjengelig fra forlaget. Duften av himmel Vårt Lands spaltist Sofie Braut uttalte nylig i et intervju at i familien er det mannen som skal være overhode. Det sa Paulus, og slik er det hennes familie. Braut får støtte av Torkild Masvie, som er biskop…

Les mer…

Guds-Lille-Brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Ukens bibelord 32

Ved Ronnie Johanson Vi anbefaler denne kultklassikeren; klikk på “Forlaget“ Øye for øye, tann for tann I Sverige ble det opptøyer da en høyrepopulist ville brenne Koranen offentlig. Etterpå uttalte lederen for partiet Kristdemokraterna, Ebba Busch: Vi har altså minst hundre skadde politifolk, og det store spørsmålet som burde stilles nå, er: Hvorfor har vi…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 47

Ronnie Johanson klipper og klapper Boken «Klipp og klapp» er nå tilgjengelig fra forlaget. Kristne verdier og verdisaker Som noen vil huske, ble en ukrainsk øy angrepet i begynnelsen av krigen av krysseren «Moskva», og bedt om å overgi seg. «Dra til helvete» svarte forsvarerne, og nå ligger krigsskipet på bunnen av Svartehavet. Ombord befinner…

Les mer…

Luthers-lille-brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Lutter Luther 11

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson. Sitatene er hentet fra antologien Luthers lille brune; se forlagssidene. Alle oversettelser er ved forfatteren. Nøyaktige kildehenvisninger: Se «Luthers lille brune» 2. utg. 2006 s. 29-31 , 42. DJEVELSK For Martin Luther var djevelen en ytterst farlig realitet. Han gjorde ham til en langt mer…

Les mer…

Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

Ukens bibelord 31

Ved Ronnie Johanson Jesus hva forskningen sier mens kirken tier forfatter Ronnie Johanson. Bokomtale: Se forlagsidene. Jonas-tegnet Det kan ikke være lett å være en tenkende fundamentalist. Da får man stadig problemer med brysomme bibelord. Som Matteus 12, 38-40: Noen skriftlærde og fariseere tok til orde og sa: «Mester, vi vil gjerne se deg gjøre…

Les mer…

jesus_la_egg_paaske_myteskaping

Kristen myteskaping før og nå (del 1 av 2)

Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. MYTESKAPING: Påsken feires for Broder Yeshua sitt mirakel. Han trykket et egg ut av seg, og ble derfor kalt en heks og korsfestet til to romerske trestokker, såkalte eggstokker. Derfor spiser vi egg i påsken. Illustrasjon: Sexy Jesus Calendar (Oli Beale) Konspirasjonstenkning og «fake news» er høyaktuelle…

Les mer…

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson

Klipp og klapp 46

Ronnie Johanson klipper og klapper Illustrasjon: Ragnar Børsheim «Bongo fra Kongo» var hva Norges utenriksminister Thorbjørn Jagland omtalte Gabons president Omar Bongo som, i et underholdningsprogram på TV i 2003. Utenriksministeren ønsket senere ikke å si mer om saken, men hans pressetalsmann uttalte at det var humoristisk ment. Men det kan jo også være at…

Les mer…

Klipp og klapp 45

Ronnie Johanson klipper og klapper Illustrasjon: Ragnar Børsheim Gott mit uns Forrige gang skrev jeg: 1. september 1939 opplyste Tysklands stolte leder at Polen dessverre hadde angrepet fedrelandet. «Fra klokken fem i morges blir det skutt tilbake» sa han.Jeg ser ikke bort fra at vi får høre noe lignende fra Putin dersom han slår til…

Les mer…

Herredømmeteologi, overgrepskultur og oppdragelsesideologi (III)

Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. Kilde: Atheism and Science: Atheist Memes (Dette er del 3 i en artikkelserie om herredømmeteologien ogdens konsekvenser i form av overgrepskultur ogoppdragelsesideologi.) Skammens historie: det utilgivelige sviket Kristendommens overgrepshistorie, misjonsimperialisme og«koloniseringsteologi» avslører et materialistisk gudsbilde og etinstrumentelt syn på menneske og natur. Mennesket og natur er tilfor…

Les mer…

Guds-Lille-Brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Ukens bibelord 30

Ved Ronnie Johanson Vi anbefaler denne kultklassikeren; klikk på “Forlaget“. Gud «kjemper med sine følelser» I Vårt Lands andakt 3. mars leser vi «Alt som lever, er i stadig endring. Også Gud. Nettopp Gud. Han som er mer levende enn noen, har også evnen til å forandre seg og endre sine beslutninger: ‘Han kan angre på…

Les mer…

Klipp og klapp 44

Ronnie Johanson klipper og klapper Illustrasjon: Ragnar Børsheim Stadig noe å bli krenket over Nylig kunne en overskrift på første side i Aftenposten opplyse at TYSKE MYNDIGHETER ER GENERELTSKEPTISKE TIL KRIG Sånn har det jo ikke alltid vært. Vi tar sjansen på å påpeke dette, til tross for at en historieprofessor ble hengt ut for…

Les mer…

Ronnie-Klipper-og-klapper

Klipp og klapp 43

Ronnie Johanson klipper og klapper Illustrasjon: Ragnar Børsheim Bønnens makt I USA er det færre enn før som ber hver dag, viser en undersøkelse. Avisen Vårt Land er bekymret, og stiller spørsmål ved «hvilken innvirkning det kan få for samfunnet at færre retter blikket oppover. Kan for eksempel Gud svare når man ikke lenger deler…

Les mer…

Klipp og klapp 42

Ronnie Johanson klipper og klapper Illustrasjon: Ragnar Børsheim Fromt håp Pinsebevegelsens ukeblad Korsets seier kommer nå som bilag til avisen Dagen. Julaften hadde de en årskavalkade, og vi merker oss at i januar 2021 brakte de en spådom: En «ledende ekspert på nye trender» uttalte at «Det kan absolutt være at det blir trendy å…

Les mer…

christian_logic_contradictions

Herredømmeteologi, overgrepskultur og oppdragelsesideologi (II)

Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. Kilde: Book of Doubt (Dette er del 2 i en artikkelserie på 3 om herredømmeteologien og dens konsekvenser i form av overgrepskultur og oppdragelsesideologi.) «Europas indre demoner» Hvilken «ånd» lot kirkemennene seg veilede eller villede av i det foregående årtusen? Det er jo så mange av dem…

Les mer…

Klipp og klapp 41

Ronnie Johanson klipper og klapper Illustrasjon: Ragnar Børsheim Julens budskap Julaften hadde Vårt Land en lederartikkel om pandemien. Tittelen og budskapet er «Vær ikke redde!» Og hvorfor ikke? Du gjettet kanskje riktig: Dette var «ordene som englene kom med på Betlehemsmarken: Vær ikke redde!Det kan synes lettvint å si. Men englenes trøstende ord er ikke…

Les mer…

Redaksjon:
Grete Ullestad, Thomas Gramstad og Ronnie Johanson.


Stikkordsky:

Allmakt (4) Antisemittisme (10) Apokalyptikk (4) Arvesynd (5) Autoritær (25) Barn (3) Bibelord (5) Diktatur (4) Dom (6) Dommedag (6) Edwien (6) Endetid (3) Fariseerne (5) Feminisme (5) Forgudelse (5) Frelse (6) Gudsbilde (8) Hellig-Olav (5) Helvete (9) Identitet (4) Jesus (33) Jul (3) Kirkefedrene (4) Kirkehistorie (8) Kirken (10) Krig (3) Kristendom (10) Kristianisme (4) Kristus (13) Likestilling (6) Luther (8) Mannsgud (6) Maria (3) Olsok (3) Prester (6) Rasisme (3) Sekulærmuslim (3) Sharia (3) Teokrati (3) Teologi (6) Treenighet (7) Tro (6) Trosbekjennelse (9) Underkastelse (4) Åpenbaring (4)

Kontakt oss om du lyst til å annonsere
på Religionskritikk.no