Nettmagasinet

Forside / Nettmagasinet

I nettmagasinet vil vi følge med i aktuell samfunnsdebatt og fremheve religionskritiske ytringer vi mener er viktige, “holde fast” på dem og bidra til at de ikke blir glemt. Noen vil vi bare referere til med lenke, andre publiserer vi på nytt med tillatelse. Send gjerne inn forslag til artikler du mener andre bør lese, så vil redaksjonen vurdere det.


Arnulf Øverland

Arnulf Øverland: Religionskritiske dikt

I Ronnie Johansons antologi  “Opprør – Religionskritikk i norsk lyrikk“, finnes syv dikt av Øverland, og henvising til seks andre. Boken ligger på Nasjonalbibliotekets nettsider.  Vi siterer noen strofer fra tre av dem:

Les mer…

karikatur R.Børsheim

Klipp og klapp 2

Stortinget vil ikke tvinge rektorer til å tillate bønn og andakt på skolen. Norges kristelige Student- og skoleungdomslag protesterer, og generalsekretær Karl-Johan Kjøde uttaler at «Da innskrenker man de sosiale mulighetene for å vise at…

Les mer…

bok-staerk-a-sette-verden-i-brann

En ateist skriver om Jesus

Bjørn Stærk: Å sette verden i brann. Humanist Forlag 2016 Ronnie Johanson anmelder Bjørn Stærks siste bok Ikke-troende apologet Nylig kom boken Å sette verden i brann − En ateist skriver om Jesus av Bjørn…

Les mer…

Den-Usynlige

Andreas Edwien: “Den usynlige”

Hvis nå en skapergud fantes, hva ville da budskapet til kirken og teologene vært? “Den Usynlige” lar den meddelende skaperguden tale på nytt, denne gang mot kirken og mot teologene. “Den Usynlige” ble forelagt Pax…

Les mer…

Ignatius-Loyola

Loyola

Inspirasjon fra uventet hold. Skrevet av Ronnie Johanson. I en artikkel over seks sider i Vårt Land 1. desember anbefales «åndelig veiledning etter ignatiansk mønster. Både Presteforeningen og flere norske bispedømmer har holdt kurs om…

Les mer…

Martin-Luther

Luther og lorten

I februar 1546 er Martin Luther på et oppdrag i sin fødeby Eisleben. En dag står han ved vinduet og ber. På en takrenne utenfor får han øye på djevelen, som spottende viser ham sin…

Les mer…

Harari tar feil om humanisme

“Harari tar feil om humanisme, men vi humanister tar feil om menneskeverd”, skriver Ronnie Johanson. En av de mest omtalte bøker de siste tre-fire årene er den israelske historikeren Yuval Noah Hararis Sapiens – En kort…

Les mer…

Kjell Horn om Kristian Horn – Bokomtale av Kjartan Selnes

Kjell Horn om Kristian Horn – Bokomtale av Kjartan Selnes “Kjartan Selnes er sosiolog og tidligere skole/studie-sekretær & spesialrådgiver i Human-Etisk Forbund” Kjell Horn:Kristian HornForsker,humanetiker – og farKolofonForlag 2018 Sønn av Kristian Horn – Kjell…

Les mer…

Illustrasjon-Ragnar-Børsheim

Klipp og Klapp

Fra den teologiske forskningsfronten. Jeg fikk noe å gruble over forleden, da jeg leste en artikkel skrevet av en professor i teologi ved noe som kaller seg «VID vitenskapelige høgskole».

Les mer…

Redaksjon:
Grete Ullestad, Thomas Gramstad og Ronnie Johanson.


Stikkordsky:

Allkjærlighet (1) Allmakt (2) antisemitisme (1) Autoritær (6) Bell (1) Bibelord (5) Crom (1) Dialog (1) Diktatur (1) Dom (2) Dommedag (3) Fariseisk (1) Foreldreautoritet (1) Frelse (3) Frykt (1) Gelius (1) Gud (1) Gudsbilde (3) Hedningemisjon (1) Helvete (2) Identitet (1) Intoleranse (1) Jesus (7) Justismord (1) Katekisme (1) Kirkefedrene (1) Kirken (3) Kjerka (1) Konfesjon (1) Korsfestelse (1) Krig (1) Kristendom (4) Kristus (2) Luther (4) Messias (1) Muhammed (1) Partipolitikk (1) Relasjonsgud (1) Strid (1) Teologi (1) Tertullian (1) Treenighet (3) Tro (2) Trosbekjennelse (2) Trosfrihet (1)

Kontakt oss om du lyst til å annonsere
på Religionskritikk.no