Nettmagasinet

Forside / Nettmagasinet

I nettmagasinet presenterer vi ny og gammel religionskritikk for
våre lesere. Den nye skriver vi i stor grad selv, både gjennom
flere faste spalter og gjennom artikler og innlegg i andre
kategorier. Den gamle presenterer vi fordelt i ulike tematiske
kategorier, samt i spalten “Gullgraveren”.

I nettmagasinet ønsker vi også følge med i aktuell samfunnsdebatt
og fremheve religionskritiske ytringer vi mener er viktige,
“holde fast” på dem og bidra til at de ikke blir glemt. Noen vil
vi bare referere til med lenke, andre publiserer vi på nytt med
tillatelse.

Vil du skrive noe selv, eller anbefale en artikkel eller innlegg
som noen andre har skrevet og som du synes andre bør lese? Send
gjerne inn slike forslag til oss, så vil redaksjonen vurdere det.


Det-Nyeste-Testamente-Ronnie-Johanson

Vi anbefaler boka:

DET NYESTE TESTAMENTE

Forfatter: Ronnie Johanson

«Et lynnedslag av en bok».
Forfatteren Tone Bergli Joner

Boken koster kr. 380.

Ronnie Johanson har skrevet et nytt bind av Bibelen – intet mindre. I «Det nyeste testamente» har han samlet gudsord som er gitt oss etter at Bibelens første bind ble nedtegnet.

I forordet skriver han:

En person som hører indre stemmer, regnes normalt som moden for psykiatrien. Men det finnes viktige unntak. I denne boken har jeg samlet ord som Gud har uttalt til sine utvalgte etter at hans budskap ble samlet i Bibelen. Hvorfor skulle slike nye gudsord være mindre troverdige enn dem som ble samlet for snart to tusen år siden? De må jo dessuten antas å være viktigere ettersom de er nyere.

Boken har som man skjønner en ironisk form; forfatteren er ateist og humanist. Hans anliggende har blant annet vært å vise hva en religiøs leder kan få sine undersåtter til å finne seg i av manipulering, så sant de tror han mottar åpenbaringer fra oven.

Boken har fem kapitler om mormonerne og tre kapitler om «Kristi brud» og hennes menighet i Knutby. Blant de 35 kapitlene nevner vi:

Kristus går på fylla og har seg med 30 damer
Herren tillater ti jomfruer pr. mann, men profeten vil ha flere
Herren bekrefter at menn bør ha flere koner, men ombestemmer seg
Sekstifireårig kvinne føder Guds sønn.
Kristus gifter seg med 1556 kvinner.
Gud lar sin datter ta styringen.
Guds yngste sønn tar bolig i kålhode.
Kristus blir reinkarnert i Bergen og Arendal 1927.
Jesus møter middelaldrende dame, som får lyst på sex.
Herren beskytter dine barn mot koronavirus for bare kr. 2020.

Bestilling: bestilling@religionskritikk.no

Se også denne listen med flere spennende og morsomme bøker om
religionskritikk, ateisme og blasfemi hos vår samarbeidspartner
Religionskritisk Forlag (RKF):
https://religionskritikk.no/religionskritisk-forlag/


Den-Usynlige

Andreas Edwien: “Den usynlige”

Hvis nå en skapergud fantes, hva ville da budskapet til kirken og teologene vært? “Den Usynlige” lar den meddelende skaperguden tale på nytt, denne gang mot kirken og mot teologene. “Den Usynlige” ble forelagt Pax…

Les mer…

Ignatius-Loyola

Loyola

Inspirasjon fra uventet hold. Skrevet av Ronnie Johanson. I en artikkel over seks sider i Vårt Land 1. desember anbefales «åndelig veiledning etter ignatiansk mønster. Både Presteforeningen og flere norske bispedømmer har holdt kurs om…

Les mer…

Martin-Luther

Luther og lorten

I februar 1546 er Martin Luther på et oppdrag i sin fødeby Eisleben. En dag står han ved vinduet og ber. På en takrenne utenfor får han øye på djevelen, som spottende viser ham sin…

Les mer…

Harari tar feil om humanisme

“Harari tar feil om humanisme, men vi humanister tar feil om menneskeverd”, skriver Ronnie Johanson. En av de mest omtalte bøker de siste tre-fire årene er den israelske historikeren Yuval Noah Hararis Sapiens – En kort…

Les mer…

Kjell Horn om Kristian Horn – Bokomtale av Kjartan Selnes

Kjell Horn om Kristian Horn – Bokomtale av Kjartan Selnes “Kjartan Selnes er sosiolog og tidligere skole/studie-sekretær & spesialrådgiver i Human-Etisk Forbund” Kjell Horn:Kristian HornForsker,humanetiker – og farKolofonForlag 2018 Sønn av Kristian Horn – Kjell…

Les mer…

Illustrasjon-Ragnar-Børsheim

Klipp og Klapp

Fra den teologiske forskningsfronten. Jeg fikk noe å gruble over forleden, da jeg leste en artikkel skrevet av en professor i teologi ved noe som kaller seg «VID vitenskapelige høgskole».

Les mer…

Redaksjon:
Grete Ullestad, Thomas Gramstad og Ronnie Johanson.


Stikkordsky:

Allmakt (2) Antisemittisme (4) Antroposofi (2) Arvesynd (4) Autoritær (13) Balkan (2) Barn (2) Bibelord (5) Dom (2) Dommedag (3) Edwien (6) Familie (2) Feminisme (4) Forgudelse (3) Frelse (3) Gudsbilde (8) Helvete (6) Identitet (3) Jesus (19) Jesusvekkelse (2) Jomfrufødsel (2) Jul (2) Kirkehistorie (4) Kirken (6) Kristendom (8) Kristus (4) Kulturradikal (2) Likestilling (6) Luther (4) Mannsgud (5) Maria (2) Modergud (2) Modernitet (2) Prester (6) Rasisme (2) Sekulærmuslim (3) Sharia (3) Steiner (2) Teokrati (3) Teologi (3) Treenighet (6) Tro (6) Trosbekjennelse (7) Trosfrihet (2) Åpenbaring (2)

Kontakt oss om du lyst til å annonsere
på Religionskritikk.no