AI image with Stone tablets

Refleksjonsfilosofi

Forside / Nettmagasin Refleksjonsfilosofi


 • Gudløse Forbud Kap. 8 Fri vilje, for hva?

  Gudløse Forbud Kap. 8 Fri vilje, for hva?

  Nettmagasin kategori:

  I sitt kapittel om ansvarlighet tar Ottosen opp problemstillingene rundt «fri vilje». Her må jeg ta noen forbehold. Jeg har hørt Ottosen snakke om «fri vilje» på verdibørsen. Det kan jo være at vi finner noe mer utfyllende i andre bøker han har skrevet. Men hovedtema her, er jo moralen, og den koblingen som svært…

  Les mer…

 • Gudløse Forbud Kap. 6 Sannhet

  Gudløse Forbud Kap. 6 Sannhet

  Nettmagasin kategori:

  Kan verdier være sanne eller usanne? Det er viktig å beskytte sannhetsbegrepet mot misbruk? Her passer det best å holde på den klassiske korrespondanse-teorien om sannhet. Da handler det om forholdet mellom det som beskrives og det som blir beskrevet. Det er et forhold det er snakk om. Etter som vår evne til å verdsette…

  Les mer…

 • Gudløse Forbud Kap. 5 Verdier er subjektive

  Gudløse Forbud Kap. 5 Verdier er subjektive

  Nettmagasin kategori:

  Kapittel 5 i «Gudløse forbud» analyserer hvordan Ottosen og mange kristne fortsatt bruker et begrepsapparat som ikke passer med det moralske domenet. Forfatteren argumenterer for at moral er verdibasert, og viser hvordan rasjonelle beslutninger alltid involverer subjektive verdikomponenter. En formel for rasjonelle beslutninger, som kombinerer sannsynlighet og verdi, illustreres. Forfatteren konkluderer med at verdier ikke…

  Les mer…

 • Gudløse Forbud Kap. 4 Hensiktsanalysen

  Gudløse Forbud Kap. 4 Hensiktsanalysen

  Nettmagasin kategori:

  Kapittel 4 i «Gudløse forbud» undersøker hvordan språklige rammer kan hindre klar moralsk analyse. Forfatteren argumenterer for at etikken, i motsetning til epistemologien, er verdibasert. Verdi-komponenter endrer argumentets karakter ved å introdusere emosjonell appell. Gjennom hensiktsanalyse viser forfatteren at verdikomponenter er fundamentale for etiske argumenter, mens sannsynlighet refererer til kunnskap. Dette betyr at moralsk diskurs…

  Les mer…

 • Gudløse Forbud Kap. 3 Begrepsanalyse

  Gudløse Forbud Kap. 3 Begrepsanalyse

  Nettmagasin kategori:

  Kapittel 3 i «Gudløse forbud» handler om en språkanalyse av Ottosens etiske språk, som bruker termer fra epistemologi. Viktige begreper som diskuteres inkluderer «rett og galt», «sannhet», og moralen som noe «objektivt» eller «som oppdages». Forfatteren kritiserer denne sammenblandingen, argumenterer for at moralsk deduktivisme er skadelig, og fremhever viktigheten av moralsk autonomi. Kapittelet konkluderer med…

  Les mer…

 • Gudløse Forbud Kap. 2 Relevans

  Gudløse Forbud Kap. 2 Relevans

  Nettmagasin kategori:

  Er spørsmål om objektiv moral relevant i vår hverdag? Eller er dette høyflyvende irrelevant teori? Kapittel 2 i «Gudløse forbud» handler om relevansen av moralsk tenkning i hverdagen. Ottosen spør om moralsk konvensjon påvirker folks adferd, eller om det kun er en filosofisk debatt uten praktisk betydning. Forfatteren diskuterer tre menneskelige mentaliteter: amoralske, umoralske og…

  Les mer…

 • Gudløse forbud Kap. 1 Innledning

  Gudløse forbud Kap. 1 Innledning

  Nettmagasin kategori:

  Trenger vi Gud for å kunne ha moralske standarder?

  Les mer…