Religionskritikk for Fred

Foreningen Religionskritikk.no: Religionskritikk for Fred (RKN) har som formål å drive, utvikle og vedlikeholde nettstedet Religionskritikk.no, samt å utgi, publisere eller promotere religionskritisk litteratur og annet innhold i relevante kanaler. Dette omfatter å:

  • selv produsere materiale til dette formål
  • utgi og fremme produksjon av materiale til dette formål
  • publisere materiale på nett, papir eller i andre formater
  • arrangere møter, debatter, seminarer og lignende ved behov
  • samarbeide med Religionskritisk Forlag, f.eks. om nettsider
  • vedlikeholde og videreutvikle Edwien-arkivet


Uttrykket “Religionskritikk for fred” er inspirert av Andreas Edwien. Edwien så
på religionskritikk som en fredsverdi, fordi religionskritikk er ord, skrift, bilder —
diskusjon, overveining, debatt, åpenhet. En strid som skjer med ord
istedenfor knyttnever, vold eller våpen er en fredelig strid. “Målet for
religionskritikken er å pasifisere religionene, harmonisere deres forhold til
menneskerettighetene, dempe religionskonflikter, og motarbeide intoleranse
og mannsdominerte religioners kjønnsdiskriminering”, skrev Edwien en gang
på 90-tallet. Det er ord og målsetninger som er like aktuelle idag.


Medlemskap

Vil du være medlem eller støttemedlem i RKN?
Medlemskontingenten er NOK 400.- per år, og støttemedlemskap koster NOK 100.-
Pengene kan betales inn med Vipps eller nettbank.

Vipps: Send beløpet til 48176875 og skriv RKN.

Nettbank: Betal til RKN sin bankkonto, kontonummer 1506 8022565.
Send samtidig en epostmelding til rkn ()at() religionskritikk.no med ditt navn,
epostadresse, telefonnummer, og postadresse.

RKNs vedtekter kan du lese her: Vedtekter.

RKN ble opprettet 01.04 2022 og foreningens første styre består av Thomas Gramstad,
Ronnie Johanson og Grete Ullestad.