Religionskritikk for Fred

Foreningen Religionskritikk.no: Religionskritikk for Fred (RKN) har som formål å drive, utvikle og vedlikeholde nettstedet Religionskritikk.no, samt å utgi, publisere eller promotere religionskritisk litteratur og annet innhold i relevante kanaler. Dette omfatter å:

  • selv produsere materiale til dette formål
  • utgi og fremme produksjon av materiale til dette formål
  • publisere materiale på nett, papir eller i andre formater
  • arrangere møter, debatter, seminarer og lignende ved behov
  • samarbeide med Religionskritisk Forlag, f.eks. om nettsider
  • vedlikeholde og videreutvikle Edwien-arkivet


Medlemskap

Vil du være medlem eller støttemedlem i RKN?
Medlemskontingenten er NOK 400.- per år, og støttemedlemskap koster NOK 100.-
Pengene kan betales inn på RKN sin bankkonto, kontonummer 1506 8022565.

RKNs vedtekter kan du lese her: Vedtekter.

RKN ble opprettet 01.04 2022 og styret består av Thomas Gramstad, Ronnie Johanson og Grete Ullestad.