Brev fra Andreas Edwien til Kristian Schjelderup, vinteren 1949-50

Andreas Edwien utfordret Schjelderup til å anmelde boken sin "Ut av mørket. Et oppgjør med kristendommens dogmer” (1948), og dernest til å redegjøre for Schjelderup sitt syn på den kristne helvetesforestillingen. Disse brevene viser at Edwien på et tidlig tidspunkt angrep helveteslæren og utfordret Schjelderup og kirken på dette dogmet, slik det uttrykkes i Augustana art. 17.

Les mer...

  • Kategori: Helveteslære
  • Kategori: Kristendommens voldsideologi
  • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
  • Stikkord: Brev og korrespondanse