Crom-kirkens trosbekjennelse
crom

Som religionskritiker er man mest opptatt av alle de tingene som er feil og galt i ulike religioner, og kanskje spesielt dersom en finner skadelige religioner som bør bekjempes i sin helhet.

Men noen ganger ser man bare lyset, eller iallfall lys i tunnelen, uansett om det er et møtende tog eller ikke. Da må man bare videreformidle den kunnskapen religionsforskningen avdekker uten ytterligere kommentarer. Crom-kirkens trosbekjennelse ser ut til å være et slikt tilfelle.

Les mer...

  • Kategori: Humor & Satire
  • Stikkord: Autoritær
  • Stikkord: Crom
  • Stikkord: Diktatur
  • Stikkord: Gudsbilde
  • Stikkord: Krig
  • Stikkord: Mannsgud
  • Stikkord: Strid
  • Stikkord: Trosbekjennelse
  • Stikkord: Trosfrihet