Klipp og klapp 67

Ronnie Johanson klipper fra media, og klapper uhemmet.
Enten for skribenten, eller til vedkommende.
(Stort sett det siste, men bare verbalt, vel å merke.)

Illustrasjon: Ragnar Børsheim.

Klipp-og-klapp-Kritiske-kommentarer-Ronnie-Johanson
Boken «Klipp og klapp» er nå tilgjengelig fra forlaget.

Opplysning

Nettstedet Tek.no som drives av Schibsted, driver forbrukeropplysning. Om lyslenker opplyser de at dersom du monterer tre slike, kan du

«nesten bli synlig fra verdensrommet, der Jesus bor».

Vi kan opplyse at himmelen vi ser, er ikke den samme som den vi ikke ser. Samt at sistnevnte har ingen sett.

Vi nevner allikevel en historie – riktignok apokryf – om at en av de første amerikanske astronautene skal ha vært rystet i sitt innerste da han landet. På spørsmål om hvorfor – hadde han kanskje sett Gud der oppe? – svarte han bare: «She is black!»

Kilde:
tek.no/nyheter/nyhet/i/dw7a4X/saa-lite-koster-julelysene-deg

Gode tider

Kollega Arild Rønsen, spaltist i Klassekampen, skriver: «For første gang på lang tid er det gode tider for oss som er opptatt av utenrikspolitikk. Én årsak er Russlands overfall på Ukraina (…)»

Aldri så galt at det ikke er godt for noe, altså.

Kilde:
Klassekampen 23. desember 2022

Teologisk nytenkning

Teologen Helge Hognestad anses på Kirkens mest utflippa ytterkant som en stor tenker. Her er et ferskt eksempel på hans tenkning:

Stjernen viste vei for vismennene. Og de kunne hylle barnet. Astrologi bygger på gammel innsikt (…) Astrologer i antikken så noe spesielt på stjernehimmelen da Jesus ble født. Rudolf Steiner mente at Jesu fødsel var den mest betydningsfulle hendelse i menneskehetens bevissthetsutvikling. Det tror jeg også. Jesus åpnet for å se mer i mennesket enn kropp, materie, rasjonalitet og følelser: Det indre gudsriket. Ikke utenkelig at en så banebrytende innsikt viste seg på stjernehimmelen.

Kilde:
Vårt Land 10. januar 2023

Den ondes åndehær er ikke å spøke med

Du tror kanskje vi spøker, men Den norske kirke tror faktisk på spøkelser! Og da snakker vi ikke bare om Den hellige ånd der han svever over vannene, men om mer jordnære eksemplarer av arten. Dem kan presten hjelpe deg med å bli kvitt, dersom du bor i et hjemsøkt hus. Siden 2013 har Kirken hatt en egen liturgi til dette bruk. I avisen Dagen leser vi:

Liturgien for «heimsøkte» hus har sitt opphav i samisk kyrkjeliv og er sjeldan i bruk. Den vart offisielt vedtatt av kyrkjemøtet i 2013, men biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, har besøkt det han kallar «urolege hus» i over førti år, for å be om Guds fred.

Biskopen seier han ikkje er opptatt av å forklare kva fenomena folk opplever er.
– Folk høyrer lyder, det skjer uforklarlege ting, dei føler seg urolege og ser ting som ikkje er der. Det kan vere vonde makter som forstyrrar, men det er like sannsynleg at det er ei naturleg forklaring.
– I enkelte tilfelle kan det handle om psykiatri, seier han.
Øygard vil ikkje kalla det han driv med for eksorsisme, men
– Forsakinga av djevelen, som er ein del av liturgien, er nok det næraste du kjem ei utdriving av vonde ånder, seier han.

Jan-Ole Berntsen (62) er soknepresten i Sørreisa kyrkjelyd.
Han blei prest i ein alder av 51 år, men har alt brukt liturgien fleire gongar. (…)
– Eg trur djevelen kan omskape seg til ulike skikkelsar for å skremme folk. Vondskapen sin andehær er ein realitet, seier presten.

Berntsen trur enkelte fysiske stader er nærare den himmelske dimensjonen, og at det der er lettare å komme i kontakt med Gud.
– Andre stader er nærare det djevelske, seier han. (…)
– Dei som bur i urolege hus må sortere kvar det vonde kjemfrå, nemleg djevelen sjølv, og han har Kristus overvunne. (…)
– Eg har ikkje noko å komme med i meg sjølv, men eg kan bruke liturgien, Guds ord og bønn, seier han.

Seremonien Dagen skriver om, heter «Liturgi for velsigning av hus og heim.» Den er imidlertid ikke blitt tatt i bruk i alle bispedømmene. Antagelig fordi det ikke er alle geistlige som tror på spøkelser i våre dager. Sånn er det blitt.

Er du plaget av spøkelser, så ikke nøl med å be Kirken om hjelp! Dersom du bor der i et strøk der den driver med sånt, vel å merke. Ellers risikerer du at istedenfor prest i svart kappe, kommer det kanskje håndfaste menn i hvite frakker og ringer på døra. Og da er det ikke nødvendigvis spøkelsene som må forlate huset.

Kilde:
Dagen 17. desember 2022

  • Kategori: Klipp og klapp

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *