Kronikker om Jesus i Dagbladet

Julen 2018 og påsken 2019 hadde Dagbladet bedt vårt redaksjonsmedlem Ronnie Johanson skrive kronikker om Jesus. Julekronikken sluttet slik:

Hva var så Jesu budskap? Ikke at han døde for å frelse deg; dette var det Paulus som hevdet, lenge etter hans død. Det som krevdes for å unngå den minst behagelige av livets to utganger, var å følge Moseloven. Mange vil nok nekte å tro meg når jeg sier at Jesus er Bibelens eneste helvetesprofet. Jeg anbefaler derfor å slå opp ordet «helvete» i en bibelordbok. Det burde kurere falske forhåpninger.

Hele kronikken finner du her:
https://www.dagbladet.no/kultur/er-et-barn-fodt-i-betlehem/70581490

Til påske valgte Johanson å skrive om hvordan troen på oppstandelsen kan ha oppstått.

Her finnes det en rekke mulige forklaringer (samt én umulig). Se
https://www.dagbladet.no/kultur/dode-jesus-pa-korset/70935242/

I kronikken ble det så vidt plass til å nevne tre mulige forløp.
Flere detaljer og mange flere hypoteser finnes i Johansons bok
«JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier», som kom på
Religionskritisk Forlag i fjor.

  • Kategori: Åpenbaringsreligioner
  • Kategori: Forside Nettmagasin tekster
  • Stikkord: Jesus

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.