Kirkens mange arvesynder – i teologi og praksis
bizarro-the-first-lawyer

Det kirke-kristne menneskesynet er utenkelig uten arvesynden[0], slik også frelseslæren forutsetter dette teologisk eksklusive syndsbegrepet. Fra kristelig hold kan man møte spørsmål som dette: Hvor skal mennesket gå med sin takknemlighet eller tilkortkommenhet («uperfekthet») – om ikke til kirkens «Gud» og kirkens alter? Slike og lignende uttalelser røper en ufattelig nedvurdering av dynamikken i menneskelige fellesskap, som gir rom for hele registeret av menneskelige følelser.

Les mer...

  • Kategori: Gretes hjørne
  • Stikkord: Adam
  • Stikkord: Antisemittisme
  • Stikkord: Arvesynd
  • Stikkord: Autoritær
  • Stikkord: Eva
  • Stikkord: Treenighet